Fuglekonge 1861 Christian Lauritz Harreschou

Kæmner Christian Lauritz Harreschou.

Født i Korsør ca. 1811.

Død samme sted 7. oktober 1870.

Gift med Wilhelmine Charlotte Hansen født i Holbæk ca. 1817,død 7. dec. 1879 i Korsør.

Borgerskab i Korsør som købmand 19. dec. 1836.

Opsagt borgerskabet 29. dec. 1856.

Antagelig kæmner efter kæmner Dahls død under koloraen i 1857.


Skyttekonge 1861: Købmand Schmidt.

Gave: Skydeskive.


Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør
H. Bach 2016

Vi har ikke styr på hvem, der har malet platten: Foto Lars Moosdorf 2020

Korsør den 24 juni 1861.


Korsør Fugleskydnings-Selskab afholdt igår dets årlige Fugleskydning i byens Lystskov,

hvor gevinsterne faldt således:

Kongegevinsten, Brystpladen ( 6 spiseskeer), Hr. Kæmner Harreschou ved Hr. Købmand Smidts skud,desuden til skytten et Sølvskudsmål som præmie,


2den gevinst,højre vinge ( en Potageske), Hr. Styrmand Bernsen ved Hr. Pumpemester Wulffs skud,


3de gevinst,venstre vinge ( en Sølvflødekande med ske), Hr. Konsul Th. Rasmussen( stod stavet sådan) ved Hr. teglværksejer Rabbes skud,


4de gevinst, halen ( en Ragoutske), Hr. Handelsbetjent Petersen ved Hr. Fuldmægtig Didrichsens skud,


5de gevinst, halspladen ( en Sauceske), Hr. Grev Ahlefeldt ved Hr. Fuldmægtig Disrichsens skud,


6de gevinst,ringen( en strøske), Hr. Tømrermester Fischer ved eget skud,


7de gevinst, kronen ( 2 theskeer), Hr. sukkerbager Lembche ved Hr. Hattemager Hornungs skud,


Hr. Kæmner Harrechou blev således Selskabets Fuglekonge.


Kilde: Korsør Avis 24 juni 1861.

Mediestream
Jimmy Pedersen

2020

Fuglekonge 23. juli 1861:

Kæmner :Christian Ludvig Harreschou


Ved købmand Schmidts skud.


Fuglekongen modtog som præmie, som traditionen bød, 6 sølv spiseskeer medens skytten fik et sølv krudtmål.


Harreschou fik borgerskab som købmand i Korsør i 1856. Borgerskabet blev opsagt i 1856 da han blev
ansat som byens kæmner efter kæmner Dahl,
der var et af koleraepidemiens mange ofre i Korsør.


Guldaldermotivet på platten lader sig ikke stedfæste men kunne -
med det blå hav i horisonten, meget vel være fra Korsør.


Harreschou blev født 1811 og døde i 1870.


Af Jørgen Nielsen 1999

Tilbage til Kongerække

Tryk her

 

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab