Fuglekonge 1853 Købmand Thorvald Julius Emil Rasmusen

Handelsfuldm.

Thorvald Julius Emil Rasmusen

Thorvald den I

 

Handelsfuldm. Thorvald Julius Emil Rasmusen Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør

Fuglekonge 22. juli 1853:

Thorvald Julius Emil Rasmusen. Født 29. dec. 1829 i Korsør.

Søn af køb-mand, konsul Hans Rasmusen og hustru Juliane Marie f. Siersted. Uddan¬net i manufakturhandel hos grosserer Ancker København.

Var købmand i Skælskør 1854-1855.

Fik i sept. 1855 borgerskab som købmand i Korsør, hvor han byggede huset Havnepladsen 1, og der


åbnedes købmands-forretning 9. feb. 1856.

Her boede han til sin død 2. jan. 1894. Svensk-norsk og hollandsk konsul.


Gift 20. dec. 1853 med Ane Marie Cordelia Harboe,

datter af sognepræst i Magleby ved Skælskør Niels Madsen Harboe


og hustru Ane f. Truchs. Født 31. okt. 1829, død 30. apr. 1899.


Der står i protokollen ikke noget om, hvem der var skyttekonge.


Gave: sølvplade, nu på træskjold.


Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør
H. Bach 2016

1855 borgerskab som købmand i Korsør, hvor han byggede huset Havnepladsen 1,
Thorvald Julius Emil Rasmusen Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør

Et af Korsørs største erhvervsfirmaer har i 1956 jubilæum, ikke mindre end 100 år.

 

Kilde: Sjællandsposten (Slagelse)(1949-1960) den 9 februar 1956.
Mediestream
Jimmy Pedersen

Korsør den 9 februar 1956. 100 årig mindedag for kendte Korsørfirmaer.

 


 

I dag er det en 100 årig mindedag for flere kendte Korsørfirmaer, som blev grundlagt under meget beskedne former af Th. Rasmusen. Den 8 februar 1856 havde han ladet indrykke en sålydende annonce i Korsør Avis: Løverdagen den 9de februar åbner undertegnede en velassorteret butik på hjørnet af Havnegade og Nybro.

 

Th. Rasmusen der den gang var 27 år gammel, havde netop bygget den ejendom, i hvilken han begyndte sin forretning og hvori Fischers kolonialforretning nu er.

Det var en blandet forretning, der omfattede manufaktur, kolonial, kul, markfrø og korn, og som senere udvidedes til også at omfatte Trælast.

Efter en del vanskeligheder under pengekrisen i 1857 voksede forretningen støt og roligt fremad, således at den med årene kunne forgrene sig i flere, hver for sig betydelige forretninger.

I 1882 afstod Th. Rasmusen kolonialforretningen til sin ældste søn, Hans Rasmusen, og svigersønnen Harald Fischer, der under navnet Rasmusen og Fischer første forretningen videre, indtil de i efteråret 1889 efter venskabelig overenskomst skiltes, således at Hans Rasmusen sammen med sin broder Th. Rasmusen under Firmanavnet Th. Rasmusens Sønner, overtog den af faderen drevne korn og foderstofforretning i Brogade.

 

Deres fader videreførte selv kul og trælastforretningen indtil sin død i 1894, hvorefter Th. Rasmusen og Sønner overtog kulforretningen, medens hans hustru, Cordelia Rasmusen, videreførte trælastforretningen med sin svoger, Carl Rasmusen, som bestyrer. Ved Cordelia Rasmusens død i 1899 overtog svigersønnen Johan Mogensen trælastforretningen under navnet Th. Rasmusens trælastforretning som nu ejes af hans søn Erik Mogensen.

 

Hans Jesper Harald Fischer optog i 1890 også isenkram og købte i årene 1896-97 Jul. Guldmanns Eftf. og haglfabrikken i Langå. Samtidig begyndte han fabrikation af plade-jern-kakkelovsrør. Efter hans død i 1901 fortsatte hans hustru, fru Anna Fischer samtlige forretninger med C. A. Michelsen som Forretningsbestyrer. Fru Fischer døde i 1911, hvorefter den ældste søn, Thorvald Fischer, overtog firmaet Jul. Guldmann Eftf. og haglfabrikken i Langå, der efter hans død nu indehaves af Helge Fischer.

Kolonialforretningen, isenkramforretningen og rørfabrikken overtages af Harald og Halfdan Fischer i kompagni. De begyndte samtidig en cementvarefabrik og købte senere Halskov Isenkramforretning, hvorefter de udskilte vinforretningen og kolonialengros i to selvstændige aktieselskaber med henholdsvis Uffe og Bjarne Fischer som Direktører.

 Indret 1952 enedes Harald og Halfdan Fischer om at dele forretningerne. Harald Fischer overtog isenkramforretningen og Halskov Isenkram, medens Halfdan Fischer overtog kolonialforretningen under navnet Halfdan Fischer, A/S medens rørfabrikken og cementvarefabrikken videreførtes for begges regning. Fischers kolonial og grovvareforretning har endvidere udvidet forretningen til at omfatte rør og sanitet og er netop ved at indrette et udstillingsvindue hertil i Brogade.

 Efter at Hans og Thorvald Rasmusen havde startet firmaet Th. Rasmusens Sønner, var man i 1890 medstifter af Korsør Margarinefabrik. Firmaet købte i 1905 det tidligere Hotel Storebælt og indrettede der hovedkontor, medens detailforretningen stadig har til huse i Brogade. Senere overtog man alle aktier i Korsør Margarinefabrik og indehaverne enedes om at dele firmaet. Konsul Hans Rasmusen overtog Margarinefabrikken, hvor sønnen Thorvald Rasmusen blev Direktør, medens Th. Rasmusen blev eneindehaver af firmaet Th. Rasmusens Sønner.

 Firmaet er stadig blevet udvidet og er i dag et af provinsens førende i sin branche. Ved Th. Rasmusens død overtog fru Ellen Rasmusen firmaet, som hun i 1930 overdrog til sønnerne Carl Emil og Kaj Rasmusen.

 

Hotel Storebælt på Amerikakajen, som blev Th. Rasmusens Sønners hovedkontor.

Kilde: Sjællandsposten (Slagelse)(1949-1960) den 9 februar 1956.

Mediestream

Jimmy Pedersen

 

Oplagt af Henrik Bach 2021

Korsør Avis. Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør

Tilbage til Kongerække

Tryk her

 

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab