Fuglekonge 1853 Købmand Thorvald Julius Emil Rasmusen

Handelsfuldm.

Thorvald Julius Emil Rasmusen

Thorvald den I

 

Fuglekonge 22. juli 1853:

Thorvald Julius Emil Rasmusen. Født 29. dec. 1829 i Korsør.

Søn af køb-mand, konsul Hans Rasmusen og hustru Juliane Marie f. Siersted. Uddan¬net i manufakturhandel hos grosserer Ancker København.

Var købmand i Skælskør 1854-1855.

Fik i sept. 1855 borgerskab som købmand i Korsør, hvor han byggede huset Havnepladsen 1, og der


åbnedes købmands-forretning 9. feb. 1856.

Her boede han til sin død 2. jan. 1894. Svensk-norsk og hollandsk konsul.


Gift 20. dec. 1853 med Ane Marie Cordelia Harboe,

datter af sognepræst i Magleby ved Skælskør Niels Madsen Harboe


og hustru Ane f. Truchs. Født 31. okt. 1829, død 30. apr. 1899.


Der står i protokollen ikke noget om, hvem der var skyttekonge.


Gave: sølvplade, nu på træskjold.


Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør
H. Bach 2016

1855 borgerskab som købmand i Korsør, hvor han byggede huset Havnepladsen 1,
Korsør Avis. Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør

Tilbage til Kongerække

Tryk her

 

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab