Fuglekonge 1869 Prokurator Erik Gustav Strøbech

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør

Fuglekonge 1869 Prokurator Erik Gustav Strøbech

Prokurator Erik Gustav Strøbech.

Født 18. sept. 1835 på Frydenlund i Fjeldsted.

Søn af godsforvalter på Langesø Jørgen Strøbech. og Christiane Margrethe Christensen.

Efter faderens død flyttede moderen til Odense, og efter endt skolegang, der kom sønnen 1. okt. 1850 på Frederikslunds godskontor og derfra 1. maj 1853 på by- og herredskontoret i Assens, hvor han forblev til efteråret 1854.

Jan. 1856 exam. juris (bekv.vel).

Maj samme år ansat på by- og herredskontoret i Assens.

Maj 1857 førstefuldmægtig på borgmesterkontoret i Korsør.

4 nov. 1868 prøveprokurator ved underretterne i Sorø Amt med forpligtelse til at have bopæl i Korsør.

Først 30. okt. 1870 indgav Erik Gustav Strøbech ansøgning om bestalling, men denne nægtedes ham 11. nov.

samme år under henvisning til at ansøgningen ikke, således som i lov om adgang til sagførervirksomhed af 25-5-1868 §13 foreskrevet, var indgået inden 1. jan. 1870.

Tilbage til Kongerække

Tryk her

 

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab