Fuglekonge 1863 Malermester Carl Frederik Wildner

Malermester Carl Frederik Wildner. Borgerskab som malermester 11. jan. 1860. Født ca. 1833. Søn af skorstensfejer Carl Wildner og hustru Hanne født Brømse. Død i Vordingborg 18. dec. 1879, 46 år gammel. Gift med Caroline født Olsen. Hun døde 14 dec. 1881.


Skyttekonge 1863: Student Bencke.

Gave: Skydeskive, forestillende det gamle Sommerlyst, der brændte 1864 under en forrygende snestorm i de seneste vintermåneder, brandårsagen blev aldrig opklaret.

Han har nok selv malet platten.


Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør
H. Bach 2016

Platten er nok malet af Carl Emil Wildner.Motiv på platten er det første Sommerlyst, som i øvrigt brændte året efter.

Carl Emil Wildners farfar og farmor hed Carl Johann Friedrich Wildner og Charlotta Anna Margaretha født.Seidberg. Carl Johann Friedrich Wildner var også Skorstensfejermester i Algade i Korsør.     

Data er oplyst af familien.
HB. 10/10-2004

Det virkelig gamle Sommerlyst AF JØRGEN NIELSEN

Malermester Carl Frederik Wildner ved student Benckes skud. Fuglekongen modtog som præmie, som traditionen bød6 sølv spiseskeer og skytten medalje med inskription. Wildner var født i Korsør 1833 og døde 1879, kun 46 år gammel.


Hans platte er meget interessant  idet den angivelig viser det gamle etablissement Sommerlyst, som brændte i 1865. Og dermed ved vi hvordan dette, der dengang blev betegnet som et telt? (for at spare ejendoms- og andre skatter) har set ud.

Tilbage til Kongerække

Tryk her

 

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab