Fuglekonge 1862 Læge Ludvig Sofus Frederik Wilhelmsen.

Fuglekonge 31. juli 1862:

Læge Ludvig Sofus Frederik Wilhelmsen.

Født 27. marts 1825 i Gudumlund ved Aalborg. Død 21. sept. 1881 i Korsør.


Søn af inspektør Ole W. og hustru Marie Nikoline Cathrine født Gundorph.


Student 1843 i Aalborg. Lægeeks. 1851. Prakt. i København april 1855.

Gift 1855 med Elisa Sophia Eugenia Schiøtt født 1832 i København. Datter af toldbetjent S. død 23. april 1861 i Korsør.

Gift 2. gang 21.jan. 1868 med Birgitte Marie Bang født 2. okt. 1847 i Akkerup ved Assens. Død 22. jan. 1869 i Korsør. Datter af pastor Lauritz Peter Bang og Sara Christine født Gøtsche.

Gift. 3. gang  18. sept. 1869 med Clausine Cathrine Henriette Bang født 26. dec. 1845 i Akkerup ved Assens. Søster til den 2. hustru.  


Læge Wilhelmsen ejede 1880 ejendommen Jens Baggesensgade 35.


Skyttekonge 1862: Hattemager Hornung.

Gave: Skydeskive, forestillende en jæger med sin hund.


Kilde: Carøe: Den danske lægestand. Folketællingen 1880.
Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør
H. Bach 2016


Vi har ikke styr på hvem, der har malet platten: Foto Lars Moosdorf 2020

En mand af stor anseelse Af Jørgen Nielsen 1999

Fuglekonge   31   juli 1862:

Læge Ludvig Vilhelmsen

Ved hattemager Hornungs skud. Fuglekongen modtog som præmie, som traditionen bød 6 sølv spiseskeer, skytten en medalje med inskription.

Hans fugleskydningsplatte forestiller en gammel jæger med sin hund,i baggrunden en særdeles flot kæmpehøj.


Et gedigent stykke guldalderkunst - måske fra Korsørs nordlige omegn, som jo er rig på oldtidsminder.

Læge Vilhelmsen nød åbenbart stor anseelse i Korsør. Da han fredag den 16. April 1880 havde 25 års borgerjubilæum blev han fejret på mere end behørig vis. En komite havde arrangeret et festmåltid i rådhussalen klokken 5 eftermiddag, hvortil man kunne tegne sig.

Men allerede klokken 12 middag indfandt komiteens medlemmer med borgmester Rump i spidsen sig på jubilarens bopæl for at overbringe ham byens lykønskning, og det hedder i referatet af denne begivenhed begivenhed således:


Efter at Borgmester Rump paa Borgerskabets Vegne havde udtalt sin og Byens

Tak for Læge Vilhelmsens heldbringende

Virksomhed i den forløbne lange Aarrække,

gjorde han endvidere Jubilaren

bekjendt med, at man ved et Sammenskud

fra By og Land i Dagens Anledning havde

tilvejebragt en Sum af over 3000 Kroner

for deraf at stifte et Legat, der skal bære

hans Navn og hvis Renter i sin Tid skulle

tilfalde værdige, trængende Enker eller

gamle Piger fra Korsør?.


Aftenfesten i rådhussalen havde samlet saa mange som Salen kunde rumme.

Der blev holdt en lang række taler og udbragt mange skåler, der herskede en overordentlig løssluppen stemning, og klokken 9 bragte byens søfolk ham et fakkeltog. Festen sluttede med et livligt bal ? hvor Munterhed og Glæde herskede til langt ud paa Natten.   

Læge Vilhelmsen døde i 1881.

Tilbage til Kongerække

Tryk her

 

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab