Fuglekonge 1877

Smedemester - Carl Sørensen

Platte er malet af: Malermester Jens Brøndum Møller, Foto Lars Moosdorf 2020.

Fuglekonge 1877 og 1897

 

Smedemester, aut. Gas- og vandmester Carl Marius Sørensen. Algade 12.

 

Født 22. okt. 1849 i Korsør.

Søn af smedemester Jacob Sørensen og hustru Media født Haagensen.

Etableret 1. feb. 1876.

Formand for centralforeningen for Smedemestre i Østifterne, formand for den lokale smedemesterforening, medlem af Korsør Haandværker- og Industriforening, medlem af Korsør Skytteforening, formand for den konservative vælgerforening,medlem af forskønnelsesselskabet.


Ved sin død 2. jan 1843 var Carl Marius Sørensen æresmedlem af alle foreningerne.

Gift 20. feb. 1877 med Cathinca Marie Petersen, født 16. okt. 1856. Død 16. sept 1929.


Fuglekonge ved eget skud.


Gave: Skydeskive forestillende smedien og boligen Algade 12. Ophængt i dansesalen.

Kilde: Korsør Avis 2. jan 1943.

Dansk Portrætgalleri bd. II, sp. 362. m.m.


Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt Henrik Bach 2017

motivet fra platten, som nok først er lavet i 1897.

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her