Fuglekonge 1883

Møller Quistgaard

Fuglekonge  18. juli 1883:
Møller Ernst Frederik Ludvig Carl Qvistgaard.
Født 8. feb. 1843 i Haraldsted. Død 25. sept. 1917.
Gift med Laura Louise født Andersen, datter af overbådsmand Andersen i marinen. Født sept. 1848, død 25. nov. 1894.


Boede ved folketællingen på Strandmøllen (Møllebjergvej). Møller Qvistgaard blev 27. aug. 1903 kgl. vejer og måler. Fik 10 børn.

Skyttekonge 1883: Købmand M. Smith.
Gave: 2 jernbænke, formentlig dem, der stadig står udenfor Sommerlyst.

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt Henrik Bach 2017


Møllebjergvej.
Bag " Møllegården ", mod syd, - i 1825 bliv Korsørs nye Kirkegård anlagt. -
Vejen forbi Møllegården, var den H. C. Andersen, benyttede, når han forlod Korsør, for at rejse til 'Borreby' pr. Skælskør.

Af Leif S. Nielsen.

foto Lokalhistorisk Arkiv i Korsør

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her