Fuglekonge 1883

Møller Quistgaard

Fuglekonge  18. juli 1883:
Møller Ernst Frederik Ludvig Carl Qvistgaard.
Født 8. feb. 1843 i Haraldsted. Død 25. sept. 1917.
Gift med Laura Louise født Andersen, datter af overbådsmand Andersen i marinen. Født sept. 1848, død 25. nov. 1894.


Boede ved folketællingen på Strandmøllen (Møllebjergvej). Møller Qvistgaard blev 27. aug. 1903 kgl. vejer og måler. Fik 10 børn.

Skyttekonge 1883: Købmand M. Smith.
Gave: 2 jernbænke, formentlig dem, der stadig står udenfor Sommerlyst.

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt Henrik Bach 2017


Møllebjergvej.
Bag " Møllegården ", mod syd, - i 1825 bliv Korsørs nye Kirkegård anlagt. -
Vejen forbi Møllegården, var den H. C. Andersen, benyttede, når han forlod Korsør, for at rejse til 'Borreby' pr. Skælskør.

Af Leif S. Nielsen.

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her