Fuglekonge 1882

Købmand, konsul Hans Gundersen Rasmusen

Fuglekonge 25. juli 1882 :
Købmand, konsul Hans Gundersen Rasmusen født 13. aug. 1856 i Korsør.

Søn af købmand, konsul Th. Rasmussen og hustru Ane Cordelia født Harboe.
Død 2. aug 1931 på Billesborg pr. Køge.


Gift 4. marts 1882 med Jørgine født Kruuse, datter af skibsreder Gunner Kruuse og  hustru Jørgine Marie født Kruuse, Lilleø 17-1-1882 borgerskab som købmand.

Overtog sammen med svogeren Harald, faderens købmandsforretning. Dette kompagniskab ophørte 1889, da Hans Gundersen Rasmusen sammen med sin broder Thorvald Rasmusen overtog faderens korn-kul- og foderstofforretning. Dette blev til Th. Rasmusens Sønner.

Hans Gundersen Rasmusen blev 1890 formand for Korsør Margarinefabriks bestyrelse, blev formand for bestyrelsen i

dampskibsselskabet ”Activ” og for aktieselskabet ”Grønland”. 1894-1906 medlem af Korsør byråd. 1877 medstifter af forsvarsbroderselskabet, Korsør.


Fuglekonge ved eget skud.
Gave: 2 lygter, der anbragtes på gavlen af Sommerlyst.

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt Henrik Bach 2017

Hans Rasmussen (1856-1931) Foto Korsør Lokalhistorisk Arkiv.
Gave: 2 lygter, der blev ophængt ved indgangen til spisesalen

Rasmussen familien. Hans Rasmussen (1856-1931) også kaldet Kong Hans.

 


Han ville oprindeligt være sømand men det modsatte hans far sig Købmand Th. Rasmussen da en ældre søn var forlist sporløst. Hans kom i købmandslære hos sin far på Havnepladsen. Efter læretid, handelsskole og værnepligt på fregatten Jylland stiftede han sammen med svogeren Harald Fischer firmaet Rasmussen og Fischer i året 1882, overtog faderens kolonialforretning på Havnepladsen.

 

Han oprettede ved siden af speditionsfirma der blandt andet eksporterede levende svin til Tyskland.
I 1889 udtrådte Hans af sammenarbejdet med Harald Fischer og grundlagde sammen med broderen Thorvald Th Rasmussens Sønner, hvor de handlede med kul, koks, korn og foderstoffer. Det blev et af provinsens førende firmaer og var det første, der indførte skibsladninger af korn og foderstoffer over Korsør Havn.
I 1890 grundlagde Hans Korsør Margarinefabrik sammen med broderen Thorvald, svogeren Teglværksejer Kæhler og brygger Th. Petersen fra Kongegården.

 

I 1910 udtrådte Kæhler af dette samarbejde og i 1918 ligeledes Th. Petersen.
I 1918 enedes Hans og Thorvald om at opdele firmaet som de i fællesskab ejede.

 

Thorvald overtog firmaet Th. Rasmussen og Sønner,

 

 mens Hans Rasmussen blev eneejer af en af Danmarks største margarinefabriker Løvemargarine.
Kort forinden havde sønnerne som de kaldtes populært, stiftet et sejlskibsrederi.

 

Kong Hans starter i 1929 dampskibsselskabet Activ.
Hans Rasmussen var medlem af byrådet fra 1894 til 1906.
Hans døde så i 1931 og blev gravsat ved sin hustru Cordelia født Harboe som døde i 1921 i familiens gravkapel på Korsør Kirkegård.

 

Af Jimmy Pedersen 26/1-2014.

Korsør Margarinefabrik 1935 - . Fotograf; Aage Rasmussen, glasplade negativet befinder sig på Lokalhistorisk Arkiv, Korsør

1907 Teatersalen på Hotel Korsør den 4. marts 1907 - og at det er et sølvbryllup. Konsul Hans Gundersen Rasmusen og hustru Jørgine Rasmusen f. Kruuse.

Tilbage til Kongerække

Tryk her