Fuglekonge 1881

Proprietær - Chr. Asmussen

Fuglekonge 1881:

Proprietær Christian Carl Asmussen, Gedemarksgaarden i Hemmeshøj sogn.


Forpagter af præstegårdsjorden samme sted. Født 30. marts 1837 i Nordborg på Als.

Død 2. marts 1899.

Flyttede til Hemmeshøj 7. juni 1846.

Christian Carl Asmussen blev adopteret af Mogens Christian Juul Møller født 2. ok. 1807,

død 20. okt. 1862 og Christiane Chatrine født Asmussen, født 10. okt. 1790, død 13. marts 1863.

Ægteparret købte Gedemarksgården maj 1840.

Christian Carl Asmussen blev i Frederiksborg slotskirke viet til Pauline Wätzold 19. jan. 1871.

Hun var født 19. jan. 1851 i Taastrup. Død i København 22. feb. 1920.


Skyttekonge 1881: Fuldmægtig Harreschou.

Gave: sølvplade, nu på træskjold.


Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt Henrik Bach 2017

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her