Fuglekonge 1896

Postmester - Thorsen

Fuglekonge 24. juli 1888:  og 1896.

Postmester Frits Nicolai Johannes Thorsen.

Født 23. juli 1834 i København.

1. aug. 1850 voluntør i generalpostdir.

17. marts 1856 assistent.

18. juli 1856 koncellist.

1. dec. 1866 fuldmægtig.

Varetog fra 6. juli bogholderi-forretningerne i generalpostdir.


Marts 1874 postmester i Korsør.

1888 ridder af dannebrog.


31. marts 1911 afsked og udnævnt til dannebrogsmand.

Død 30. maj 1916 i København.


Kilde: Den danske postetat 1624-1927 ved Fr. Olsen (Kbhvn. 1929 i Rigsarkivet.


Fuglekonge ved lodtrækning.

Gave: ”2 smukke bænke”.


Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018Postmester Frits Nicolai Johannes Thorsen.

Fotograf Chr. Neuhaus Eftf. Oluf W. Jørgensen. Kjøbmagergade 14. Kjøbenhavn.Post & Tele Museums portrætdatabase

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her