Fuglekonge 1895

Litzerformand - Henrik Ørbech

Platte er malet af: Malermester Jens Brøndum Møller, Foto Lars Moosdorf 2020.
Henrik Lauritz Ørbech.

Fuglekonge 1895:

Litzerformand Henrik Lauritz Ørbech.

Født i Korsør 8. aug. 1853, død 20. okt. 1921 i Korsør.

Søn af skibstømmermand Hans Peter Ørbech og hustru Sophie Caroline født Svendsen.


Ørbech sejlede i sine unge år som sejlmager på langfart.

Kom hjem 1880 og var nogle måneder ombord i postdampskibet ”Hermod” på Korsør-Kiel ruten.


Medlem af Korsør Sølaug, ansat som litzer.

19. marts 1907 blev han valgt til litzerformand.

Når han ikke virkede som litzer, syde Ørbech Flag og virkede som sejlmager.


Han var bestyrelsesmedlem i Forsvarsbrødrene, Borgerforeningen m.fl.


Gift med Sophie født Olsen.

Skyttekonge 1895: Isenkræmmer Carl Hansen.


Gave:en skyde platte med Hotel Storebælt.Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her