Fuglekonge 1894

Fuglekonge 1894 Tømrermester Hartvig Marius Fønss Bruus.

Vi har ikke styr på hvem, der har malet platten: Foto Lars Moosdorf 2020.

Fuglekonge 1894:

Tømrermester Hartvig Marius Fønss Bruus.

Født 26. juli 1858 i Butterup ved Holbæk.

Søn af skolelærer Johs. Kristian Bruus og hustru Sophie født Kanneworff.


Hartvig M. F. Bruus kom til Korsør i 1856 og fik borgerskab som tømrermester i feb. 1858.

Formand for 100-mandsforeningen, repræsentant for Østifternes Kreditforenings 10. distrikt.

Bestyrelsesmedlem i Korsør Haandværkerforening og Korsør Forskønnelsesselskab.

Byrådsmedlem 6. jan 1897 til 19-9-1901

Medlem af sundhedskommissionen.

I efteråret 1901 rejste Hartvig M. F. Bruus til København, men fra 1903 blev han valgt til repræsentant for Østifternes Kreditforening i 10. distrikt og tog bolig i Slagelse.


Begravet i Korsør 6. juli 1906, 48 år gammel.

Gift med Emma Charlotte født Holzmüller.


Kilde: Nekrolog i Korsør Avis.


Skyttekonge:?


Gave: Skive til ophængning i dansesalen. Motiv:




Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her