Fuglekonge 1892

Malermester - N.M.J. Krogh

Fuglekonge 19. juli 1892:

Malermester Niels Martin Vilhelm Krogh.

Født 4. feb. 1854 på Samsø.

Etableret i Korsør 1880.

Formand for Malermestrenes forening i Korsør, næstformand for den lokale arbejdsgiverforening, havde hovedagentur i Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring.

Tegnelærer ved Teknisk skole, havde arbejdet i Tyskland og Schweiz og i København hos Berh. Schrøder.


Gift 4. juli 1879 i København med Mariane Lovise Knudsen, født 19. dec. 1837 i Gjødvad, Silkeborg.

Død 5. nov. 1936 i Korsør.

Medlem af Velgørenhedsselskabet, Menighedsplejen.

Frimurer.

Sønderjysk forening, Hjælpekassen.

Til sin død formand for Sparekassens (Bikuben) direktion.

I malerlære i Nyborg.

På valsen bl.a. i Schweiz.

Begyndte i baggården til Algade 43. Flyttede derefter hen i sin nybyggede hus i Jens Baggesensgade, det første, der byggedes på det inddæmmede terræn. Nu nedrevet til fordel for kommuneskolens nye fløj.


Søn af Sadelmagermester Emil Anton Asmus Krogh og hustru Vilhelmine født Laurenberg.


Kilde: Dansk Portrætgalleri bd. II, sp. 357.


Skyttekonge 1892: Bagermester Peter Thers

Gave: 1 bord med bænke og stole til udendørs brug.Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her