Fuglekonge 1891 Peter Thers, var også Fuglekonge i 1915.

Bagermester - Peter Thers

 

 

 

 

Platte er malet af: Eigil Aagaard, Foto Lars Moosdorf 2020.

Fuglekonge 21. juli 1891 - 1893 og igen i 1915

Bagermester Anders Peter Hansen Thers.


Født 4. jan 1858 i Nørresundby.

Søn af vognmand Johannes Thers og hustru Sofie født Petersen.

Bager og konditor. Etableret 17. juni 1883.

Bestyrelsesmedlem i Sorø amts borgmesterforening, medlem af bankrådet, bestyrelsesmedlem af Sjællands


Bagermesterforening. Medlem af arbejdsgiverforeningen.


Død 29. dec. 1931 samme sted.

Gift 25. juli 1883 med Jørgine Marie født Hansen, født 30. okt. 1857 i Korsør, død 10. juni 1838.


Fuglekonge ved efter skud.


Gave: 1 borg og 2 bænke til at sætte ude på pladsen.


Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt Henrik Bach 2017

Fugleskydningers optog gemmen Algade 1892 med

Bagermester - Peter Thers som fuglekonge

Korsør Avis. Dagblad for Korsør og Omegn. 3. januar 1928

I Morgen vil Dannebrog sikkert vaje fra mange Flagstænger i Korsør til Ære for Bagermester

P. Thers i Anledning af hans 70 Aars Fødselsdag.

 Fødselsdagsbarnet, der er født i Slagelse. er kendt af Enhver i Korsør, hvor han den 17.Juni 1883 overtog den Bagerforretning, som havde til Huse i den saakaldte ” Bankens Gaard" paa Torvet.

 Thers flyttede senere sin Virksomhed til det Sted. hvor den nu ligger, idet han købte Garver Petersens Ejendom, hvis Forhus han lod nedrive, hvorefter han opførte den nuværende Ejendom, som nogle Aar efter blev forsynet med endnu en Etage.

 Ved Thers’ Energi, Dygtighed og Paapasselighed - han var paa Færde tidlig og silde – voxede

Virksomheden til at blive den største af sin Art i Korsør.

 Han har ikke alene forstaaet at bage sit Brød netop, som Folk vilde have det - han har ogsaa evnet at skaffe sig de store Kunder og har kunnet holde dem fast gennem de mange Aar. Ligeledes har P. Thers haft Øje for alle de nyere Opfindelser paa Bageriomraadet - han tog dem i Brug paa det rette Tidspunkt, saaledes at Bageriet altid har været indrettet efter det mest moderne Mønster.

 Bagermester Thers er ikke alene en kendt Mand - han er ogsaa agtet og anset; dette fik han de bedste Beviser for, bl. a. ved sit 40Aars Borgerjubilæum i 1923, da der fra Nær og Fjern strømmede ind med skønne og kostbare Gaver til ham.

 Fødselsdagsbarnet har i mange Aar siddet i Bestyrelserne for Borgerforeningen, Haandværkerforeningen og Forskønnelsesselskabet. Blandt sine Fagfæller nyder han

megen Tillid, hvilket har givet sig Udtryk derigennem, at han i en Aarrække har siddet i Bestyrelsen

for Sjællands Stifts Bagermesterforening (en Tid som Formand) og at han bestrider Formandshvervet i

Sorø Amts Bagermesterforening.

 Da Korsør i 1925 fejrede 500 Aars Jubilæum som Købstad, dekoreredes Bagermester Thers - som

Repræsentant for Haandværkerstanden - med Dannebrogsordenens Ridderkors.

Trods sine 70 Aar leder Bagermester P. Thers sin store Forretning med usvækket Energi.

 

Overretssagfører

HEINING,

Algade 14.    Telefon 320.

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør og Familien
Jimmy Pedersen
Mediestreamer

Renskrevet Jimmy Probst.
Oplagt af Henrik Bach 2021

En ladning rugbrød på vej til Hongkong fra Peter Thers

En ladning rugbrød på vej til Hongkong fra Peter Thers rugbrødsfabrik i Korsør.1898

Peter Thers gode danske rugbrød som dessert i Kina.

I forbindelse med lokalhistorisk forskning stødte jeg forleden dag på nogle gamle avisartikler fra juli 1898, og blev bekendt med, at der i 1898 var en meget driftig og dygtig forretningsmand i Korsør, nemlig bagermester P. Ther.

I februar måned 1898 sendte P. Thers Rugbrødsfabrik i Korsør, som et forsøg nogle få rugbrød til et stort hotel i Hongkong, der især besøgtes af skibsførere og andre officerer i handelsmarinen.

P. Ther havde sørget for en ganske særlig emballering af rugbrødene, og brødene var ganske friske, da de ankom til Hongkong. Hotellet valgte at anvende brødene som en form for dessert.

Begejstringen for det gode danske rugbrød var så stor, at man lod propperne flyve af 22 champagneflasker.

Brødene var snart forsvundet, og hotellet kontaktede telegrafisk P. Thers Rugbrødsfabrik, og afgav en større ordre på dansk rugbrød, som skulle benyttes som dessert ved festlige lejligheder.

Dyrt blev rugbrødet, og hvert brød kom til at koste den store sum af 8 kroner, hvilket svarer til cirka 560 i nutidskroner (2016). Et rugbrød i 1898 havde en vægt på omkring 4 kg.

Sidder der en bager i Korsør, som tænker i rugbrød, er der antageligvis i dag også et marked i Kina for rugbrød.

Spørgsmålet er bare, om den gamle opskrift på P. Thers rugbrød forsat er i behold?

Thers bageri eksisterede fra 1883 og til 2008 og lå på hjørnet af Nygade og Algade, og efter de foreliggende oplysninge lever Ther-familien i bedste velgående.

Af  FK Clarkfeldt Aug 2016

Tak til Lokalhistorisk samling for lån af foto.

Peter Thers, var Fuglekonge 2 gange 1891 og igen i 1915.

Bagermester Anders Peter Hansen Thers grav. i 2018

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her