Fuglekonge 1890

Speditør Peder Nielsen Worm

Fuglekonge 3. juli 1890:

Speditør Peder Nielsen Worm.

22. april 1861 borgerskab som slagter i Korsør.

Søn af slagtermester Niels Worm og hustru Sarine født Mathiesen.

Født 30. maj 1835 i Korsør.

Død 5. juli 1921 i Korsør.


Broder til slagtermester Jens Worm ( Fuglekonge 1887)


Havde i flere år slagterforretning på Havnepladsen.

Derefter en heste- og kreaturhandel.


Men i firserne udvandrede Worm til England, hvor han grundlagde en speditørforretning. Imidlertid brød han sig ikke om livet i England, så han kom hjem til Korsør og fortsatte med speditørvirksomhed der indtil få år før sin død.


Gift med Karen Marie født Nielsen.

Født ca. 1838 i Udesundby. Død 1898 eller 1988.


Skyttekonge: Redaktør Adam Jensen.

Gave: 1 bord og 4 stole til skydeinspektionen.


Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her