Fuglekonge 1888

 Postmester - Thorsen

Telegrafbygningen overfor den daværende banegård, senere Tårnborgvej 22, nedrevet i 1967. (i dag er der Aldi)
På platten står Postmester Frits Nicolai Johannes Thorsen (1834-1916) med et postbud sin kone og datteren Sigyn Rigmor Thorsen, født i Korsør i 1875.

Postmester Frits Nicolai Johannes Thorsen.

Fotograf Chr. Neuhaus Eftf. Oluf W. Jørgensen. Kjøbmagergade 14. Kjøbenhavn.Post & Tele Museums portrætdatabase

Fuglekonge 24. juli 1888 og 1896:

Postmester Frits Nicolai Johannes Thorsen.

Født 23. juli 1834 i København.

1. aug. 1850 voluntør i generalpostdir.

17. marts 1856 assistent.

18. juli 1856 koncellist.

1. dec. 1866 fuldmægtig.

Varetog fra 6. juli bogholderi-forretningerne i generalpostdir.


Marts 1874 postmester i Korsør.

Fritz Nicolai Johannes Thorsen blev ansat som postmester i Korsør i 1874 og besad denne stilling indtil sin pensionering i 1911.
Han boede med sin hustru Clare og deres otte børn i Telegrafbygningen overfor den daværende banegård,
senere Tårnborgvej 22, nedrevet i 1967. (i dag er der Aldi)

1888 ridder af dannebrog.


31. marts 1911 afsked og udnævnt til dannebrogsmand.

Død 30. maj 1916 i København.


Kilde: Den danske postetat 1624-1927 ved Fr. Olsen (Kbhvn. 1929 i Rigsarkivet.


Fuglekonge ved lodtrækning.

Gave: ”2 smukke bænke”.

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør 
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.


Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

Tårnborgvej 22

Taget i forbindelse med kommunalt projekt angående Tårnborgvej.

Nedrevet ca. 1967

Periode     1960 - 1967

 

Fotograf     Ib Johansson

Lokalhistorisk Arkiv i Korsør

Foto Youtube

Multikunstneren Jens Jørgen Thorsen (1932 – 2000) var oldebarn af Postmester Thorsen.

Det fortæller Bob Schulze som fik Jens Jørgen Thorsen  til Korsør, for at deltage i et AOF arrangement.

 

Frits Nicolai Thorsen er Jens Jørgen Thorsens oldefar.

Jens Jørgen Thorsen er født på Rigshospitalet den 2. februar 1932, og faderen, læge Svend Børge Thorsen, er født i København den 22. august 1903 som søn af Jens Jørgen Thorsens farfar, bogholder Halfdan Thorsen, Og Halfdan er født på Frederiksberg den 14. marts 1870 som søn af Fritz.

 

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  

Henning Petersen og Bob Schulze

Oplagt af Henrik Bach 2020

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her