Fuglekonge 1899

Hotelforpagter Olesen

 

Hotel Korsør. Kan det være Hotelforpagter Georg Theodor Olesen? Platte er malet af: Malermester Jens Brøndum Møller, Foto Lars Moosdorf 2020.

Fuglekonge 19. juli 1899:

Hotelforpagter Georg Theodor Olesen.

Født ?          

Død 30. juli 1908 i Korsør.

Gift 1. gang med Emma Marie før Lindstrøm, død 20. nov. 1903 29 år gammel.

Gift 2. gang med Jørine født Mogensen.


Overtog 4. nov. 1898 forpagtningen af Hotel Korsør, som hans 2. kone videreførte,

indtil hun 1. april overdrog det til direktør Hasle.


Fuglekonge ved eget skud.

Gave: Skydeskive forestillende Hotel Korsør.

Malet af malermester Jens Brøndum Møller.Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her