Fuglekonge 1898

Guldsmed - Larsen

Fuglekonge 20. juli 1898:

Guldsmed Hans Larsen, Nygade.


Født i Assens 1836.

Borgerskab som guldsmed i Korsør 1. maj 1862.

Død 23. okt. 1918 i Korsør.

Gift 30. april 1862 i Hørsholm med Caroline Venka Amalie Sparre født i Hillerød 21. juni 1838.


Skyttekonge 1898: Købmand M. Smith.


Gave: ”Et på en fløjspude anbragt stort sølvskjold med forgyldt krone.

I skjoldet indgraveret fuglekongens ejendom, hjørnet af Algade og Nygade og underneden inskription- alt forarbejdet af fuglekongen selv” (Korsør Avis).


(Kilde: Korsør Lokalhistorisk arkiv)    


Det hænger i dag i krostuen.


Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

Hans Larsen grav i 2018

Foto fra året efter 1899 med

Guldsmed - Larsen som Fuglekonge,

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her