Fuglekonge 1901

Hotelforpagter Peter Lund, Hotel ”Store Bælt”

Vi har ikke styr på hvem, der har malet platten: Foto Lars Moosdorf 2020.

Fuglekonge 11. juli 1901:

Hotelforpagter Peter Lund, hotel ”Store Bælt”.

Søn af købmand Niels Peter Lund og hustru Anna.

Gift med Louise født Larsen.


Forpagter af hotel ”Store Bælt” og fra 1897 tillige af  ”Sommerlyst .

Død 7. aug. 1908.


Skyttekonge 1901: Glarmester H. P. Jensen.

Gave: skydeskive, med et motiv fra Sommerlyst korstuen.   Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør 
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

Korsør Avis d. 7/6-1856

 

Dette indslag beskriver indvielsen af det flotte gamle Hotel Storebælt ved Amerikakajen.


I torsdags på Grundlovsdagens årsdag, åbnedes det nu, ved Baneanlægget her i byen, det nye Hotel Storebælt, hvis elegante udstyr, i forbindelse med nutidens fordringer, svarende proper Restaution, i alle måder er så tilfredsstillende indrettet til den rejsendes bekvemmelighed, så der vist ikke kan være så meget tilbage at komme efter.

Hotellet er opført i gotisk stil, efter en tegning af Hr. Arkitekt Herholdt i København, og bygget af den kendte duelige Murermester Bernsteen her i byen, er med dets lufttige og rummelige lokaler, som en toetagers bygning, af en usædvanlig højde.

For at fejre Grundlovsdagen havde en del af byens borgere samlet sig til en Dejeune (Frokost) i Hotellets spisesal, hvor der blandt flere skåler udbragtes Hans Majestæt Kongens, ligefrem også en af deltagerne , ved at udbringe en skål for Grundloven, i et smukt foredrag mindede forsamlingen om dette for Folkefrihedens udvikling , og ønskede at det ikke måtte tabe mere af sin betydning, end det alt har tabt, men at vinde mere og mere kraft.

Om aftenen var Hotellet atter besøgt af en del mennesker, hvor munterhed og glæde herskede og dagen ligeledes mindedes ved skåler.

Kilde. Korsør Avis 1856

Mediestream
Arkiv.dk
af Jimmy Pedersens 30 Marst 2018

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør 

Hotel ”Store Bælt” i 2018

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her