Fuglekonge 1900

Inspektør Franck 

 

Krigsassessor Lauritz Theodor Franck og Emilie Kirstine Christensen, Platte er malet af: Malermester Jens Brøndum Møller, Foto Lars Moosdorf 2020.

Fuglekonge 1900:

Krigsassessor Lauritz Theodor Franck.

Født 6. sept. 1844 i København.

Kom 1858 på Artilleriets underofficers-skole.

Deltog i krigen 1864.

Var ved sin afgang fra hæren stabssergent ved Gardehusarerne.

Gymnastiklærer i hæren fra 1868.

Godsforvalter på Sparresholm i 2 år.

Bogholder ved dampskibsselskabet Thingvalla.

Arrestforvarer i Nakskov 1889-1895.

1. marts 1895 til 30.april 1906 inspektør ved arbejdsanstalten i Korsør.

Fra april 1908 medejer af Korsør Biograf.


Gift 10. nov. 1871 med Emilie Kirstine Christensen, født 17. feb. 1850 i Næstved, død 3. feb. 1920 i Ejby på Fyn.


Datter af blikkenslager Peter Christian Christensen, Næstved.


Lauritz Th. Franck døde 10. sept. 1919 i Korsør. Både han og hans kone blev begravet i København. 9 børn.


Skyttekonge: Murermester N. P. Petersen.

Gave: skydeskive forestillende arbejdsanstalten. Malet af malermester Jens Brøndum Møller.

(Kilde: Korsør Lokalhistorisk arkiv)


Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

Laurits Theodor Francks dagligstue

Fotografiet arkiv.dk

1900 Krigsassessor Laurits Theodor Francks dagligstue, Algade 19

Laurits Theodor Franck inspektør ved Arbejdsanstalten (1895-1906)
I sofaen Emilie Kirstine Franck (f. 17-2-1850 i Næstved) datter af blikkenslager Peter Christian Christensen og Mathine Hansigne Nicoline f. Willadsen. Krigsassesor Franck blev gift med Emilie 10-11-1871.

Dernæst sidder datteren Rigmor (f. 25-1-1899), gift med statsautoriseret revisor Kaj Bistrup 29-7-1922.

Dernæst Ellen Margrethe (f. 25-4-1876) gift 8-2-1900 med proprietær Christen Ingwersen ejer af Stougaard, Tørring ved Vejle.

Derefter Gerda Marie (f. 7-5-1884) gift 1911 med cand. polyt. Niels Gammelgaard Pedersen Bak. Gerda døde 1980 i USA.

Stående foran spejlet - Jean Wilian Franck (f. 7-5-1882 d. 23-2-1939), gift 7-8-1907 med Caja Bloch (1883-1978) datter af grosserer Niels Christan Bloch og Jensigne Edwardine Jensen. Jean Wilian blev senere bankdirektør for Den Danske Andelsbank.

Ved klaveret Ingeborg Elise (f. 5-4-1880), gift 6-9-1907 med læge Otto Schumacher (praktiserende læge Otterup, Fyn)

Ved siden af Franck, Inger Kerstine (f. 21-4-1893), gift med købmand Otto Møllmann, Lejbølle, Langeland.

På billedet mangler 3 børn:
Elisabeth (f. 4-5-1872), gift med gartner Jørgen Andersen. Hun døde i barselssengen 6-6-1903. De fik en søn Eli der flyttede til USA.
Svend Aage Christian (f. 30-12-1874), gift med Michala Christensen. Svend Aage blev gasværksbestyrer i Løgstør.
Kaj (f. 6-6-1878), gift med Sophie Volkersen, datter af læge Volkersen, Amager. Rejse til USA og fik børnene Tage, Ellinor og Inge

 

Af. Kay-Verner Christiansen

 

 

 

Fotografiet findes på arkiv.dk

Korsør Arbejdsanstalt 1904

Inspektør, krigsassessor L. Th. Franck – afholdt og respekteret af de forhutlede stakler.

Fyldte 60 år den 6. september 1904.

”I de sidste 10 år havde han med stor dygtighed beklædt posten som inspektør ved Korsør Arbejdsanstalt og nød ikke alene megen agtelse blandt kolleger og overordnede, men var tillige både afholdt og respekteret af de mange forhutlede stakler, der mellem år og dag var betroet til hans omsorg.”

Kilde: VS – og dagblade.

Af FK. Clarkfeldt.


Ja det er nok en sandhed med modifikationer - Så nok heller ikke så godt ud at skrive i avisen, at han var en hård type. Korsør Arbejdsanstalt var en af de mere frygtede i landet - Der går historierer, at mennesker på "kanten" der ikke kunne opføre sig passende blev truet med at så kunne de komme til Korsør. I La Cours bog om Korsør (bestilt af kommunen) fra 1926 omtales den også ganske kort - Måske fordi der ikke var så meget godt at skrive om den og negativt kunne der jo ikke skrives når bestiller også drev arbejdsanstalten.

Af Kay-Verner Christiansen 2015

 

 

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her