Fuglekonge 1910

Gæstgiver Martin Christensen

Martin den II

Platte er malet af: Eigil Aagaard, men først i 1917. 7 år efter han bliv konge, det vides ikke hvorfor. Foto Lars Moosdorf 2020.

Fuglekonge 20. juli 1910:

Hotelejer Martin Christensen, Landsmandshotellet.

Født ca. 1873.

Død 8. juli 1931.


Kom til Korsør omkring 1906 fra Gryderup, hvor han havde smedeværksted.

Gift med Anna født Hansen.


Drev selv gæstgiveriet ved Hotel Korsør, derefter Sølyst og til sidst Landsmandshotellet.


Var ved sin død medlem af bestyrelserne for Borgerforeningen,

Venstreforeningen,

Velgørenhedsselskabet og Beværterforeningen.

I nogle år formand  for Forsvarsbrødrene.


Kilde: Korsør Avis 1931/154.

Fuglekonge ved eget skud.

Gave: Skydeskive forestillende Skovfogedhuset ved den nuværende campingplads.
Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

Hotelejer Martin Christensen Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør
Af. Jimmy Pedersen
Landmanden nu kendt som Tinghuskroen. Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør.

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her