Fuglekonge 1907

Fabrikant Th. Petersen

 

Kongegården Korsør, Platte er malet af: Malermester Jens Brøndum Møller, Foto Lars Moosdorf 2020.

Fuglekonge 3. juli 1907:


Fabrikant Peter Thorvald Pedersen, Kongegården.


Se 1880, hvor Peter Th. Pedersen også var fuglekonge.


Skyttekonge 1907: Lærer P. Aug. Poulsen.

Gave: Skydeskive forestillende Kongegården. Malet af malermester Jens Brøndum Møller.Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

Fuglekonge 22. juli 1880:

Brygger Peder Thorvald Pedersen, Kongegården.


Født 19. aug. 1854 i Korsør, død i København 8. april 1933.

Søn af købmand Jens Pedersen og hustru Ane Marie.

Gift med Marie Theodore Caroline født Christensen,

datter af gæstgiver Jacob Emilius Christensen, Postgaarden og

hustru Marie Augusta født Høltzer. Født 6. dec. 1857 i Korsør, død 20. dec. 1935.

Begravet i Korsør.


Peder Th. Pedersen var oprindelig uddannet inden for landbrug i Høve og i Skotland.

Han købte 1877 Kongegaarden af faderen, der ejede den.

Han indrettede der moderne bryggeri og mejeri og drev betydeligt landbrug.


1890 oprettede Peder Th. Pedersen sammen med Hans og Thorvald Rasmussen og Valdemar Kähler Korsør


Margarinefabrik.  1917 solgte Peder Th. Pedersen sin andel i fabrikken, hvor han havde stået for


margarinefremstillingen.

1894-97 og 1900-1906 medlem af Korsør byråd.

1896 – 1914 i Korsør Sparekasses repræsentantskab.

En kort tid formand for Korsør skytteforening.

1877 med til at stifte Forsvarsbroder-selskabet, hvor han var medlem af den første bestyrelse.

Deltog i arbejdet med at få rejst en statue af Jens Baggesen og med at få sat spir på kirken.

Restaurerede 1901 Kongegaarden.  

Boede de senere år i København om vinteren og i Korsør om sommeren.

Meget jagtinteresseret.


Fuglekonge ved eget skud.

Gave: skydeskive forestillende Kongegaarden, malet af malermester Brøndum møller


Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør 
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her