Fuglekonge 1906

Oldermand Buch Sprogø C.V.

 

Platte er malet af: Malermester Jens Brøndum Møller, Foto Lars Moosdorf 2020.

Fuglekonge 5. juli 1906:


Oldermand Carl Lauritz Buch.

Født i Korsør 24. juni 1852. Død samme sted 7. aug. 1933.

Forældre: bådfører Jens Buch og hustru Johanne født Pedersen.

Gift med Marie født Grubbe. Død 18. feb. 1942.


Til søs 1872-79.

Derefter styrmandseksamen.

1880-83 styrmand i handelsflåden.

1883-87 styrmand ved Storebæltsoverfarten.

1. aug. 1887–1905 statsbanernes opsynsmand på Sprogø.  

1906-1928 oldermand for sølauget.


I bestyrelsen for Forskønnelsesselskabet og Sangforeningen.

Revisor for den konservative vælgerforening.


Kilder: La Cour:

Korsør Sølaug 1784-1934, side 87 (med billede) og Korsør Avis 21. juni 1933. DBM.


Skyttekonge 1906: Malermester Jens Brøndum Møller.


Gave: Skydeskive forestillende Sprogø,

maler af skyttekongen.Malermester Jens Brøndum Møller.Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

1906 tegning af Sprogø fyr.
følge kortets bagside forestiller billedet den nye postbåd til Sprogø i 1912.
Tegning af fyrtårnet på Sprogø
Korsør Station (1907-1997) her fra 1906.Lokalhistorisk Arkiv i Korsør.

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her