Fuglekonge 1905

Glarmester H.P. Jensen

 

Fuglekonge ved eget skud.

Fuglekonge 13. juli 1905:

Glarmester og musikhandler Hans Peter Jensen.

Født 1. maj 1864.

Forældre: detailhandler Jens Peter Viggo Jensen og hustru Anna Margrethe Eliasen, Korsør.


Lært som forbundter. Etableret 1886.

Gift 21. nov. 1886 i Korsør med Overdea Sophie Petrouna Simonsen, født 25. april 1862 i Korsør.


Var den første, der i Korsør kunne lave elektricitet.

”Værkstedets Rammemaskiner drives ved Elektricitet, som fabrikeres ved en 8-Hestes Gasmotor, Dynamo og Acumulator Batteri.

Leverer elektrisk Lys til 5 Butikker foruden egne .

” kilde: Dansk Portrætgalleri Bd. IIsp. 355. Billede.


Hans .P. Jensen var også den første, der havde udlejningsautomobil i Korsør.

Endvidere udlejede han kæmpegrammofoner til restauranter,

solgte billeder, især af Korsør, som han selv havde fotograferet. En meget alsidig begavelse.


Fuglekonge ved eget skud.

Gave: et billede af Kong Frederik VIII i ramme.Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2016

H. P. Jensen en pioner i Korsør.

af Jimmy Pedersen


Vi har haft mange driftige erhvervsdrivende personer gennem tiderne, men Korsør har ikke haft ret mange der har været så alsidig og driftig som H. P. Jensen, som havde et unikt handelstalent der rakte ud over det sædvanlige.

Han var foregangsperson på flere områder, hvor han var den første der vel kunne betegnes som den første i Korsør, der forhandlede grammofoner, musik, kamera, benzin og meget andet.


Hans Peter Jensen blev født den 1 maj 1864, gift den 2 november 1886 med Sophie Simonsen født den 25 april 1862 i Korsør. Han bliver uddannet glarmester, og erhverver sig borgerskab som glarmester og instrumentmager den 14 oktober 1886, han åbner sin glarmesterforretning en lille uge før på adressen Algade 24. Han åbner sidst i 1880’erne en ny butik op i Nygade 8 i Guldsmed Hans Larsens nye ejendom.

Som den foretagsom mand han var, begyndte han nogle få år efter at udvide sin forretning med salg af gardiner, tapeter, sortkridstegninger, malede rullegardiner og fotografi.

I april 1890 forhandler han øl fra Frederiksbergs Bryghus kælderen over gården i Værtshusejer Peter Hansens ejendom i Havnegade 15.

I 1891 annoncerer han salg af lodsedler, man kan bestille kautschukstempler, udover har H.P. Jensen erhvervet en Orchestrionette “Phoenix” (nyt musikværk til familieballer med 35 dansemelodier, med datidens musikgenrer som polka, galop, vals, mazurka osv., hvor en betjening til instrumentet medfølger. Samme år kan man få indrammet billeder fra hans rammefabrik på adressen.

I 1893 kommer et drejeinstrument, en form for lirekasse, med 25 dansemelodier som eventuelt kan medbringes til skovture og familieballer til en leje 3-5 kr pr. tur.

Året efter begynder instrumentsalg af pianoer og i årene efter driver han det største instrument lager udenfor København. Man kan ligeledes tegne et dansekursus i hans butik.

H. P. Jensen var jo først med mange ting i Korsør, og i maj 1895 kan man se hans annonce i Sorø Amtstidende hvor elektriske ringeapparater kan indlægges fra 6 kr til højere priser, hustelefoner fra 40 kr som han installerer.

På et byrådsmøde den 14 oktober 1896 søger H.P. Jensen i forbindelse med sit borgerskab som glarmester og instrumentmager at måtte erhverve borgerskab som detailhandler i Korsør, som godkendes.

I oktober 1896 annonceres der med musikinstrumenter, hvor man kan købe en harmonika for 2 kr, violiner 5 kr, guitarer fra 5 kr, stort lager af diverse spilledåser, piano melodico drejeinstrusmenter, musikautomater, albums, cigarstativer, syskrin, visitkortskåle og ølkrus, og forretningen hedder nu Korsør Musikvarelager.

I 1897 kan enhver indlægge sig et elektrisk ringeapparat til 5 kr samt en elektrisk klokke, 1 kontakt og ledning, gratis anvisning medfølger.

Samme år annonceres der det nyeste nye, en “Gramofon Eagle”, en forbedret udgave af fonografen, som Jensen har fået hjem fra Amerika over Hamborg, den lille talemaskine kan drives ved et urværk, og leverer både tydeligt orkestermusik og tale, såvel gennem en tragt som høreslanger.

Nygade med folk og bil foran H.P. Jensens grammofonforretning i nummer 8 cirka 1910.

H.P. Jensen og elektricitet.

I 1894 blev Korsør Elværk stiftet, men allerede der havde Korsør Margarinefabrik og H.P. Jensen deres egne værker, godt nok i det små for Jensens vedkommende, han havde en 8 hk gasmotor med Dynamo og akkumulatorbatteri, der drev hans rammefabrik og senere transportable petroleums generatorer.

Den 30 august 1897 blev der på et byrådsmøde behandlet en ansøgning fra H. P. Jensen om at måtte anbringe nogle ledninger til elektrisk lys over Algade.

Den 13 november samme år, kunne man læse i Sorø Amtstidende at elektrisk lys holder sit indtog i Korsør, noget der varsler godt for fremtiden. H.P. Jensen havde ladet opstille en Dynamo, som var drevet af en petroleumsmotor på 3 hk, denne maskine kunne forsyne 3 butikker, et værkstedslokale, en privat lejlighed med elektrisk lys, der var ialt 19 gløde og 4 buelamper. Det er Jensens hensigt at gå videre med denne branche, som indtil videre har kostet 3000 kr, men han håbede at mange ville slutte sig til, når de så det kraftige og smukke lys. Siden leverede han elektricitet med en 8 hk motor til 6 butikker, 2 imponerende store facadebuelamper, der bidrog til at befæstne elektricitetens renomme! I 1898 kunne han annoncere at han solgte “Helios Gasglødelys”, som kunne erhverves med brænder, net, glas og kuppel fra 450 øre til 600 øre, og Helios egne glødenet som passede til alle lamper kostede 100 øre.

I juni 1899 leverede H.P. Jensen elektrisk lys op aftenen til en afholdsfest i Sorø.

I September samme år lejede Havneudvalget H. P. Jensens lysmaskine, hvor på 4 høje opstandere langs bolværket blev hængt buelamper, der ved midnatstid når de blev tændte, kastede et klart lys over bolværkerne og pladserne på byens side, hvor udskibningen skulle foregå.

Men hans elværk stred i kommunensinteresser, da de havde deres eget værk nu, de satte skrappe regler op, og lod politiet tjekke hans anlæg med ingeniører, når som helst på Jensens regning, samt brandvæsnet kunne overklippe hans luftledninger over gaden uden varsel i tilfælde af brand.

H. P. Jensen ønskede at udvide sin kundekreds med samme vilkår som kommunens værk, med hensyn til prisen på motorgassen, hvor Jensen stadig skulle betale 3 kr pr. 1000 kubikfod, en krone over konkurrenten. Der opstod en lang og bitter tvist, H. P. Jensen holdt på at han var den første der indførte strøm i Korsør og burde have samme rettigheder som det nye selskab.

På et byrådsmøde i november 1904, hvor H.P. Jensen blev drøftet angående gasprisen, da var det kun Adam Jensen redaktøren fra Korsør Avis, der stemte imod Jensens priser, så Jensen måtte opgive sit elværk, og fik en lavere elpris til 70% af prisen i 1906. Elværkets leder opfordrede Jensen til at blive autoriseret elinstallatør i stedet for Henrik Hansen der var byens eneste.

H.P. Jensen fotograf.

I år 1900 lavede han prospekter fra de smukkeste og kendteste steder i Korsør Skov, som blev smukt og tydligt udført fremtrædende på fire kartoner, så de kunne benyttes på lykønskningskort, og som postkort

I hans atelier “Populær” annonceres der i 1901 at de er åbent fra kl. 9-21, og billederne bliver lige så gode som i dagslys, og der fotograferes uden hensyn til vejret. H. P. Jensen blev jævnligt som engageret til at tage fotos af gæster eller selskaber ved byens hoteller. Han lavede en del post og julekort, som var kendt med nisser der kravler på Kirkespiret og andre motiver.

I 1907 får han en bestilling på 5 lysbilledeplader med billeder af Korsør Banegård, Dampskibene “Freja” og “Stirner”, billederne skulle vises på offentlige gade i Kiel, som reklame for Korsør-Kielruten, samme år begynder han at sælge kameraer

I 1914 forhandler han stadig kameraer og tilbehør som plader, papir og kemikalier, og sælger stadig sine postkort i 1916.

Her er et foto af H.P. Jensen - fra et kort, han selv har sendt i 1902.
Julekort lavet H.P. Jensen også.

H.P. Jensen og musik.

Han solgte jo instrumenter, men inden grammofoner blev almindelig, arrangerede Jensen grammofon koncerter på Hotel Korsør i 1903. Han afholdte jævnligt disse koncerter, i en artikel beskrives om alle de kendte navne som “optræder” til koncerten som var godt besøgt, holdningen bagefter var, om der ikke ved sådanne lejligheder kunne blive servering i Teatersalen.

H.P. Jensen og automobiler.

Efter sigende var Jensen den første i Korsør der erhvervede sig en automobil, årstallet er usikkert, men allerede i 1905 har han en 4 hk Adler motorcykel med frontvogn til salg. Han havde også en af de første Harley Davidson motorcykel med kakkelovnsrør, og det var en stor oplevelse at komme med på en tur, det siges at han kort efter købet, ikke kunne standse den, så blev den gode Jensen ved med at køre rundt om Noret til den løb tør for brændstof.

Da der var byrådsvalg i 1909, havde man travlt med at køre de gamle og svagelige til valgstederne med ponyvogne, imens H.P. Jensen kørte rundt i sin automobil overhængt med plakater, og lavede musik med sit tudehorn. Han begynder at yde taxikørsel og annoncerer i 1910 at automobiler udlejes for 2 kr pr mil, og bestilles til ture over hele Sjælland. Det siges at når H.P. Jensen startede sin store Brennar op i Nygade, så kunne det høres ovre i Algade, og der stod en blåsort røg ud af garagen, og så kom han ud iført læderhue, kørebriller og piben i munden, noget af et syn.

En aprildag 1912 knækkede en bagakse på Jensens bil i Havnegade, straks kommanderede han en flok raske drenge til at trække det havarerede køretøj hjem. Samme år får han dispensation til at udvide sin automobilgarage i Nygade på nabogrunden(nu Matas). I 1913 har han 5 automobiler, en med kaleche som kunne tages af alt efter vejret.

I marts 1914 annoncerer han sig som autoriseret lærer for Korsør i automobilkørsel, han tilbyder en moderne 4 cylinders skolevogn, praktisk såvel som teoretisk undervisning.

H.P. Jensen krudt og Kugler.
Allerede i 1887 markerede Jensen sig som en habil skytte i Korsør Skydeklub, han sælger sin baglader riffel i 1891 for 25 kr, han var aktiv i Korsør Fugleskydnings og Forskønnelsesselskab, han markerede sig ved nedskydninger af “fuglen” i 1896, og i 1905 blev han “Fuglekonge” ved eget skud. Året efter blev han hentet af foreningen på Fugleskydningsdagen, og det blev en festlig dag, hvor H.P. Jensen overraskede hele forsamlingen til slut, med et stort fyrværkeri på pladsen foran “Sommerlyst”.
Det med fyrværkeri var noget Jensen ikke kunne stå for, ved enhver større begivenhed, så fyrede han krudt af. Nytårsaften 1901 lavede han fyrværkeriopvisning på Rådhustorvet, bestående af raketter , sole, bomber og anset. En opgørelse dagen derpå havde Jensen solgt fra sin butik 50000 kinesere og skrubtudser. Det var ulovligt at sælge Nytårskrudt, men Jensen forbrød sig alligevel på lukketidsregler og ulovligt krudtsalg, og betalte gerne bøden på 25 kr han fik hver år.

I år 1900 ophører han med at sælge festudstyr til gaver osv, men der sælges op gennem årene en masse nye ting, som i en annonce fra 1907, fremgår der 15% på fotografirammer, cykler, symaskiner, grammofoner, fonografer, ure, instrumenter, fotografiappararter, elektriske lamper,legetøj, dukkevogne og leje støvsugere.
I en artikel beskrives der, at H.P. Jensen fik stjålet en ny cykel, han meldte det til politiet, som mente han var kørt mod Slagelse, men Jensen mente at det var han ikke, og tog hen til færgerne og mente han skulle vestpå, og han fangede ham vides ikke, men efter sigende var Jensen en ilter herre, og tøvede ikke med håndfaste metoder.
I 1915 kan man købe isskabe i alle størrelser fra 22kr, året efter stopper han med at sælge tapeter, og gør det mere i cykler, barnevogne, nogle år senere kan man købe edderdunstæppe til barnevogn, barbermaskiner, termoflasker.
Samme år den 2 november annoncerer H.P. Jensen at han overdrager sin glarmesterforretning i Algade24 efter 30 år til sin søn Valdemar Jensen.
Den 19 oktober 1917 åbnes en butik i Nygade8 ved siden af hans anden butik, den nye hedder Central og er en tobaksforretning.
H.P. Jensen fortsætter sin drift i Nygade til sin død den 16 august 1924.
Sønnen Valdemar afhænder i 1929 sin radio, cykler og musikafdeling til Brd. Nielsen som åbner en filial op i Nygade 3.
Valdemar Jensen afhænder senere glarmesterforretningen til sin mangeårige Svend Knud Nielsen, og sælger kunst fra Nygade 8 til sin pension i 1964.

af Jimmy Pedersen

Kilde. En række af Korsør Avis
Sjællandstidende.
Sorø

Oplagt af Henrik Bach 2020

Her er et foto af H.P. Jensen - fra et kort, han selv har sendt i 1902.

Nygade med folk og bil foran H.P. Jensens grammofonforretning i nummer 8 cirka 1910.

H.P. Jensen var en meget Aktiv forretnings mand, der var også Automobil - Køreskole og Glarmester forretning han havde også 4 Automobiler til udlejning samt en Cykelforretning.

 

Af. Brian Henriksen og Henning Petersen.

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her