Fuglekonge 1905

Glarmester H.P. Jensen

 

Fuglekonge ved eget skud.

Fuglekonge 13. juli 1905:

Glarmester og musikhandler Hans Peter Jensen.

Født 1. maj 1864.

Forældre: detailhandler Jens Peter Viggo Jensen og hustru Anna Margrethe Eliasen, Korsør.


Lært som forbundter. Etableret 1886.

Gift 21. nov. 1886 i Korsør med Overdea Sophie Petrouna Simonsen, født 25. april 1862 i Korsør.


Var den første, der i Korsør kunne lave elektricitet.

”Værkstedets Rammemaskiner drives ved Elektricitet, som fabrikeres ved en 8-Hestes Gasmotor, Dynamo og Acumulator Batteri.

Leverer elektrisk Lys til 5 Butikker foruden egne .

” kilde: Dansk Portrætgalleri Bd. IIsp. 355. Billede.


Hans .P. Jensen var også den første, der havde udlejningsautomobil i Korsør.

Endvidere udlejede han kæmpegrammofoner til restauranter,

solgte billeder, især af Korsør, som han selv havde fotograferet. En meget alsidig begavelse.


Fuglekonge ved eget skud.

Gave: et billede af Kong Frederik VIII i ramme.Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2016

Her er et foto af H.P. Jensen - fra et kort, han selv har sendt i 1902.

Nygade med folk og bil foran H.P. Jensens grammofonforretning i nummer 8 cirka 1910.

H.P. Jensen var en meget Aktiv forretnings mand, der var også Automobil - Køreskole og Glarmester forretning han havde også 4 Automobiler til udlejning samt en Cykelforretning.

 

Af. Brian Henriksen og Henning Petersen.

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her