Fuglekonge 1918

Læge Arnold Larsen

Arnold den I

Vi har ikke styr på hvem, der har malet platten: Foto Lars Moosdorf 2020.

Fuglekonge 1918: Læge Aage Arnold- Larsen.

Født 28. jan. 1889 i Nykøbing Falster.

Søn af dr. Med. Ulysses Arnold Larsen og Alice Mabel født Bech.

Død i Taarbæk 5. marts 1965.


Gift 13. dec. 1914 i Hellerup med Thyra Frederikke Michaelsen,

datter af grosserer L.W.M. og hustru Nicoline født Thorsen.

Født 11. juni på Frederiksberg, død 20. marts 1952 på Gentofte Amtssygehus.

 

Gift 2. gang 12. nov. 1954 med Signe Marie (Dorthe) Larsen, født 27. maj 1912 i Grenaa,

datter af malermester O.E. Larsen og hustru Rasmine født Møller.


Student 1906 fra Nykøbing F., cand. 1914.

Ansat ved diverse sygehuse og som reservelæge i hæren.

Assistent ved Korsør Sygehus juli 1917 til juli 1919.

Embedslægeeks. Juni 1922.

Praksis i Korsør juli 1917.

Kredslæge i Korsør fra sept. 1922 til april 1930.

Flyttede 1931 til Taarbæk, hvor han praktiserede i mange år.


Skyttekonge 1918: Købmand Krumhardt.

Gave: Skydeskive forestillende Korsør Sygehus.


Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

Korsør Sygehus. Foto Lokalhistorisk Arkiv i Korsør

Det nye korsør sygehus, med standmøllen som brænte i 1906

Kilde / foto. Lokalhistorisk Arkiv i Korsør

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her