Fuglekonge 1914

Købmand Emil Hansen

Emil den I

Vi har ikke styr på hvem, der har malet platten: Foto Lars Moosdorf 2020.

Fuglekonge 21. juli 1914:

Manufakturhandler Emil Hansen.
Født i Sorø i 1862.

1883 kommis hos købmand B. Clausen, der havde overtaget

Stapels manufakturhandel og havde flyttet den fra Algade til hjørnet af

Algade og Torvet, i dag Torvet 2.


Da Clausen døde året efter, overtog Emil Hansen 21 år gl. forretningen.

Den trivedes, og da lokalerne blev for små, købte Emil Hansen ejendommen på det andet hjørne af Torvet og Algade, Algade 49, rev den ned og opførte en ny ejendom der.

Den nye forretning indviedes 11. sept. 1908.


Fra 1906 havde Emil Hansen salg af A/S Wessel og Vetts fabrikata (Magasin)for Korsør og omegn.


Emil Hansen døde 14. jan. 1924 og hans enke solgte da forretningen til Chr. Mølvig.

Kilde: Korsør Avis 1924, m.m.

Skyttekonge 1914: Bagermester Jørgen Thers.

Gave: Skyde platte.Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt Henrik Bach 2017

Magasin du Nord ved Emil Hansen Algade 47 (Korsør Apotek i dag)
overdrages af sin enke butikken til M. Chr. Mølvig d. 24/1-1924.
Korsør Avis 1924.
Korsør Lokalhistorisk Arkiv

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør Jimmy Pedersen

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her