Fuglekonge 1912

Skomagermester O. Møhr Johnsen 

Osvald den I

Vi har ikke styr på hvem, der har malet platten: Foto Lars Moosdorf 2020.

Fuglekonge 1912:

Skomagermester Osvald Møhr Johnsen.

Født i Korsør 22. juni 1881,

død sst. 11. nov. 1965.

Søn af skomagermester Jesper Georg Johnsen, Korsør

og Thora Olivia Sørensen, datter af skipper Chr. Sørensen, Korsør.


Gift 1906 med Karla Margareta Mørck (1883-1978), datter af restauratør Peter Mørck, Korsør.


Præliminæreks. Fra Bogø  Kostskole 1898.

Handelslæring 1898-1902 hos Th. Rasmussen, Korsør Margarinefabrik. Handelskommis.

Efter faderens død 1904 bestyrer af skotøjsforretningen i Algade.

Overtog 1913 forretningen efter sin mor.

Borgerskab som skomagermester i Korsør 2. feb. 1923.

Afstod forretningen 1855.

Formand for Korsør Håndværker- og Industriforening fra 1935-45.

Æresmedlem af foreningen fra 1945.

Formand for Teknisk Skole og alderdomsstiftelsen ”Augusta”.

Tropsrådsformand i Det Danske Spejderkorps.

Medstifter og i mange år gildemester af Sct. Georgs Gildet i Korsør.

I en periode medlem af Korsør Menighedsråd.

Medlem af Odd Fellow-ordenen.


Fuglekonge ved eget skud.

Gave: Skydeskive forestillende stranden nord for Lygtebanken.

I firkantet ramme udskåret af fuglekongen selv.


Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

 

 

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her