Fuglekonge 1911

Isenkræmmer, Vicekonsul  Harald Fischer

Harald den I

Harald Fischers Sølvplade sidder på det store træskjold.

 

Fuglekonge 12. juli 1911
Isenkræmmer, vicekonsul Harald Fischer.
Født 30. dec. 1885 i Korsør.  -  Død 11. jan. 1975 i Korsør.

Forældre: Købmand Hans Jesper Harald Fischer * 31 juli 1855 død 7 Februar 1901 og hustru Anna Gundersen Rasmusen.  * 7 August 1859. død 11 november 1911.

 

Citat fra Svend Mogensens bog

‘Fortidens matadorer i Korsør’. Udgivelsesåret 2000.

Harald kom på Sorø akademi august 1898 Blev student i 1905. Kom isenkram lære i Store Heddinge hos Carl Grønvold til maj 1908. Herefter værnepligt i marinen. I lære i Lübeck fra 1908 til 1909 og fra 1909 til 1910 på Handelshochschule i Leipzig. Fra marts 1910 til juni samme år på kontoret på det danske konsulat i Hull.

 

Harald Fischer kom i moderens forretning i 1911 (faderen Hans Jesper Harald var jo død i 1901). Moderen (Anna) døde samme år og han blev kompagnon med broderen Halfdan (1888-1965.)

 

Harald Bliver Gift 2. feb. 1917 med Borghild født Lützen,
født 8. juli 1893 i Tórshavn, død 3. dec. 1975 i Korsør.
Datter af købmand Jacob L. Tórshavn.

Sammen får de 5 børn.

Kirsten Fischer, født 1917 bliv gift Borg.

Harald Fischer født 1920.

Erling Fischer født. 1922. 

Bente Fischer født. 1925 bliv gift Nissen.

Merete Fischer født. 1929 bliv gift Kragh.

 

Kirsten Borg har sammen med Poul Bertelsen lagt et meget stort arbejde i lokalhistorisk arkiv i Korsør.

Blandt andet i beskrivelserne omkring fuglekonger fra 1844 og til 1930, som kan læse her på hjemmesiden fugleskydning.dk


Borgerskab i Korsør 1911.
Solgte isenkramforretningen 1970, som 85-årig.

Formand for Korsør Handelsstandsforening, for Roklubben og medlem af Korsør Sejlklub.

Engelsk vicekonsul fra 1915-1933, hvor konsulatet nedlagdes.

Medlem af Sparekassens, (Bikubens) tilsynsråd formand i perioden 1952-1966.

Og modtog Sparekassens gyldne Eg.  

Var Ridder af Dannebrog.

 

 

Ved fugleskydningen i 1912
Skyttekonge: Fuldmægtig M. Michaelsen.
Gave: Et billede af kong Christian X og dronning Alexandrine.
I dag eksisterer kun den lille sølvplade med fuglekongens navn.  
Sidder på det store træskjold.

 

 

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør.

Poul Berthelsen.

Datter Kirsten Borg.

Barnebarn Peter Borg.

Barnebarn Lotte Røhder.

og Svend Mogensens.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.

Oplagt af Henrik Bach 2021

Isenkramforretningen

Sjællands-Posten. Sorø Amt (Slagelse) 28 december 1960.

Korsør den 28 december 1960.

75 år. En rodfæstet og solid grundpille i et af de kendte korsoranske familedynastier, købmand Harald Fischer, Skovvej 14, Korsør, runder på fredag de 75 år. Han passerer dagen i fin form, endnu præget af en aktivitet, som kan gøre en yngling stakåndet.

Købmand Harald Fischer er naturligvis født i Korsør. Sin grunduddannelse i isenkrambranchen fik han i Store Heddinge, og senere supplerede han uddannelsen gennem ophold i England og Tyskland. Ved faderens død i begyndelsen af århundredet overtog Harald Fischer sammen med broderen Halfdan ledelsen af det gamle familiefirma. Dette blev for nogle år siden delt, således at Harald Fischer overtog isenkram-afdelingen og Halfdan Fischer kolonial-afdelingen, mens brødrene stadig i forening driver cement og rørfabrikken.

Harald Fischer er købmand af den gode gammeldags slags. Med lige stor omhu sælger han en kakkelovn og en pakke søm, kunderne føler sig godt behandlet hos ham, og ikke uden grund regnes han endnu den dag i dag mand og mand imellem som den bedste ekspedient i Korsør. Han er nemlig stadig fra morgen til aften med i forretningen, selv om sønnerne Erling og Harald forlængst er rykket ind i ledelsen. Købmand Fischers fagmæssige indsigt er i årenes løb også kommet hans branchekollegaer til gode gennem hans mangeårige varetagelse af formandskabet i isenkræmmernes indkøbsforening DIFA.

Også en anden vis har Fischer stemplet udviklingen med sin aktivitet. Sin kærlighed til det våde element har han plejet såvel som sejler og som roer. Han var i en periode en god formand for rosporten i Korsør, og for denne indsats kvitterede roerne ved at udnævne Harald Fischer til æresmedlem ved Roklubbens jubilæum sidste sommer. Endelig bør det heller ikke overses, at han stadig beklæder formandskabet i tilsynsrådet for Sparekassen for Korsør og Omegn.

Kilde: Sjællands-Posten. Sorø Amt (Slagelse)(1960-1963) 28 december 1960.

Mediestream

Jimmy Pedersen

18-4-2021

Harald Fischer var stadig aktiv i foreningen ved sin 80-års fødselsdag i 1965. Fra Svend Mogensens bog. ‘Fortidens matadorer i Korsør’. Udgivelsesåret 2000

I dag eksisterer kun den lille sølvplade med fuglekongens navn.  
Sidder på det store træskjold.

 

Korsør kirkegård 2017. Henrik Bach.

Harald Fischers far var Købmand Hans Jesper Harald Fischer.

Harald Fischers far var Købmand Hans Jesper Harald Fischer.

Født 1855 Død 1901

Anna Gundersen Rasmusen

Født 1859  død 1911

 

 

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.


Oplagt af Henrik Bach 2018

Th. Rasmusen var Isenkræmmer, vicekonsul Harald Fischers morfar.

Et af Korsørs største erhvervsfirmaer har i 1956 jubilæum, ikke mindre end 100 år.

 

Kilde: Sjællandsposten (Slagelse)(1949-1960) den 9 februar 1956.
Mediestream
Jimmy Pedersen

Korsør den 9 februar 1956. 100 årig mindedag for kendte Korsørfirmaer.

 


 

I dag er det en 100 årig mindedag for flere kendte Korsørfirmaer, som blev grundlagt under meget beskedne former af Th. Rasmusen. Den 8 februar 1856 havde han ladet indrykke en sålydende annonce i Korsør Avis: Løverdagen den 9de februar åbner undertegnede en velassorteret butik på hjørnet af Havnegade og Nybro.

 

Th. Rasmusen der den gang var 27 år gammel, havde netop bygget den ejendom, i hvilken han begyndte sin forretning og hvori Fischers kolonialforretning nu er.

Det var en blandet forretning, der omfattede manufaktur, kolonial, kul, markfrø og korn, og som senere udvidedes til også at omfatte Trælast.

Efter en del vanskeligheder under pengekrisen i 1857 voksede forretningen støt og roligt fremad, således at den med årene kunne forgrene sig i flere, hver for sig betydelige forretninger.

I 1882 afstod Th. Rasmusen kolonialforretningen til sin ældste søn, Hans Rasmusen, og svigersønnen Harald Fischer, der under navnet Rasmusen og Fischer første forretningen videre, indtil de i efteråret 1889 efter venskabelig overenskomst skiltes, således at Hans Rasmusen sammen med sin broder Th. Rasmusen under Firmanavnet Th. Rasmusens Sønner, overtog den af faderen drevne korn og foderstofforretning i Brogade.

 

Deres fader videreførte selv kul og trælastforretningen indtil sin død i 1894, hvorefter Th. Rasmusen og Sønner overtog kulforretningen, medens hans hustru, Cordelia Rasmusen, videreførte trælastforretningen med sin svoger, Carl Rasmusen, som bestyrer. Ved Cordelia Rasmusens død i 1899 overtog svigersønnen Johan Mogensen trælastforretningen under navnet Th. Rasmusens trælastforretning som nu ejes af hans søn Erik Mogensen.

 

Hans Jesper Harald Fischer optog i 1890 også isenkram og købte i årene 1896-97 Jul. Guldmanns Eftf. og haglfabrikken i Langå. Samtidig begyndte han fabrikation af plade-jern-kakkelovsrør. Efter hans død i 1901 fortsatte hans hustru, fru Anna Fischer samtlige forretninger med C. A. Michelsen som Forretningsbestyrer. Fru Fischer døde i 1911, hvorefter den ældste søn, Thorvald Fischer, overtog firmaet Jul. Guldmann Eftf. og haglfabrikken i Langå, der efter hans død nu indehaves af Helge Fischer.

Kolonialforretningen, isenkramforretningen og rørfabrikken overtages af Harald og Halfdan Fischer i kompagni. De begyndte samtidig en cementvarefabrik og købte senere Halskov Isenkramforretning, hvorefter de udskilte vinforretningen og kolonialengros i to selvstændige aktieselskaber med henholdsvis Uffe og Bjarne Fischer som Direktører.

 Indret 1952 enedes Harald og Halfdan Fischer om at dele forretningerne. Harald Fischer overtog isenkramforretningen og Halskov Isenkram, medens Halfdan Fischer overtog kolonialforretningen under navnet Halfdan Fischer, A/S medens rørfabrikken og cementvarefabrikken videreførtes for begges regning. Fischers kolonial og grovvareforretning har endvidere udvidet forretningen til at omfatte rør og sanitet og er netop ved at indrette et udstillingsvindue hertil i Brogade.

 Efter at Hans og Thorvald Rasmusen havde startet firmaet Th. Rasmusens Sønner, var man i 1890 medstifter af Korsør Margarinefabrik. Firmaet købte i 1905 det tidligere Hotel Storebælt og indrettede der hovedkontor, medens detailforretningen stadig har til huse i Brogade. Senere overtog man alle aktier i Korsør Margarinefabrik og indehaverne enedes om at dele firmaet. Konsul Hans Rasmusen overtog Margarinefabrikken, hvor sønnen Thorvald Rasmusen blev Direktør, medens Th. Rasmusen blev eneindehaver af firmaet Th. Rasmusens Sønner.

 Firmaet er stadig blevet udvidet og er i dag et af provinsens førende i sin branche. Ved Th. Rasmusens død overtog fru Ellen Rasmusen firmaet, som hun i 1930 overdrog til sønnerne Carl Emil og Kaj Rasmusen.

 

Hotel Storebælt på Amerikakajen, som blev Th. Rasmusens Sønners hovedkontor.

Kilde: Sjællandsposten (Slagelse)(1949-1960) den 9 februar 1956.

Mediestream

Jimmy Pedersen

 

Oplagt af Henrik Bach 2021

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her