Fuglekonge 1924

Proprietær Petersen

Jens den II

Platte er malet af: Eigil Aagaard, Foto Lars Moosdorf 2020.

Fuglekonge 3. juli 1924:

Proprietær Jens Peder Nicolai Pedersen.

Hulby Møllegård.

Født 21. dec. 1877 i Egerup, Boeslunde. Død 11. nov. 1955.

Søn af gårdejer P. Egerup.


Gift 9. sept. 1904 med Vilhelmine Sofie Kolding.


Præliminæreks. fra Skælskør Borgerskole.

Dalum Landbrugsskole.

Aftjente værnepligt og blev korporal i Livgarden.

1903 forpagter af Hulby Møllegård, som han overtog 1912.


Mange tillidshverv, bl.a. som medlem af tilsynsrådet for Korsør Sparekasse.


Skyttekonge: Købmand Strarup.


Gave: Skydeskive forestillende stuehuset på Hulby Mølle (opført 1887).

Malet af E. Aagard.


Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

Hulby Møllegård i sine velmagtsdage i 1936.

Hulby Møllegård imens der endnu var bageri i bygningen med den høje skorsten, og som ligger på langs med lande vejen, vi er i 1936

Lokalhistorisk Arkiv i Korsør

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her