Fuglekonge 1921

Restauratør Carl V. Jensen

Carl den II

 

Fuglekonge 12. juli 1921:


Restauratør Carl Vilhelm Jensen.

Født 26. maj 1884 i Skælskør.


Flyttet til Korsør i 1912.

Restauratør på færgerne ”Odin” og ”Korsør”

til DSB gik over til fælles forpagtning af alle færgerestaurationerne i 1933.


Derefter overtog Carl Vilhelm Jensen denne forpagtning og byggede Færgegården,

hvor han både havde forretning og bolig indtil han flyttede fra Korsør 1947.


Derefter drev han restauranten på Østerport Station til sin død 30. nov. 1954.


Medlem af Korsør Sparekasses ledelse.

Formand for Jernbanerestauratørerne.  

Ridder af Dannebrog.

 

Skyttekonge 1921: Elværksbestyrer Krause Thomsen.


Gave: En skyde platte med færgerne ”Odin” eller ”Korsør”


Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her