Fuglekonge 1929

Manufakturhandler Mads Christian Mølvig.

Mads den I 

Fuglekonge 2. juli 1929:


Manufakturhandler Mads Christian Mølvig.


Født 20. jan 1867 i Sunds ved Herning.

Død 23. okt. 1940 i Korsør.


Gift 25. aug. 1892 med Johanne Christensen.

Manufakturhandler i Maribo fra 1. aug. 1892–1917.

Nakskov Ladegaard 1917-1919. Grosserer i Hellerup 1919-1921. Vesterborggård 1921-24.

Forretning i Korsør fra 1924. Forretningen videreførtes af børnene efter faderens død.


Skyttekonge 1929: Malermester Jens Brøndum Møller.

Gave: Skydeskive forestillende forretningen Algade 48

(skal være bortkommet under krigen).


Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt Henrik Bach 2017

Manufakturhandler Mads Christian Mølvig.
Lokalhistorisk Arkiv i Korsør

Korsør Avis 2. juli 1929:

”Formanden gav den beklagelige meddelelse,

at et Aftryk af ”Berl. Tidende” for 1784 med en Omtale af Fugleskydningsselskabet og som har været ophængt i


Pavillonen,er bleven fjernet af en ”Samler” –

kun Rammen er ladet tilbage.”


Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,er du meget velkommen til at skrive til os pr. mail: info@fugleskydning.dk eller udfylde skemaet øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her