Fuglekonge 1938

Direktør Poul Schmidt

 

Platte er malet af: Eigil Aagaard, Foto Lars Moosdorf 2020.

Fuglekonge 21. juni 1938:


Direktør Poul Schmidt, glasværket

Født 24. juli 1891 i Helsingør.

død 19. april 1977


Cand. Polyt 1914.

Civilingeniør.


Ansat hos N.V. Handels Vereeniging.I Amsterdam 1914-35 kemiker, fabrikationschef, plantage-leder,  administrator  og fra 1927 hovedadministrator ved dette firmas fabrikker på Java og Sumatra.


Direktør for A/S Korsør Glasværk,

Dansk Vinduesglasværk 1935-1957             -

A/S Cudoglas 1957-61.  


I Korsør leder af Korsør Luftværns-forening.

Derefter bosat i Helsingør.


Gift 19. feb. 1914 med Gudrun Kristine Else Gammelgaard,

født 9. dec 1892 i København. Død 14. feb. 1981.


Skyttekonge: Guldsmed V. Larsen.

Gave: Skive forestillende Glasværket.


Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2018

Korsør glasværk 1936 Foto Sylvest Jensen 2

Her lidt fra fugleskydnings dagen 1939

 Fra fugleskydnings dagen 1939

Hvor Fuglekongen, Poul Schmidt bliver hentet hjemme på Skovvej 70.

Som var bygget som Direktør Bolig, af Korsør Glasværk.

 

Statsminister i Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab 1936-1948

Herren i den lyse habit ved siden af Kongen Poul Schmidt er

Bankdirektør Gustav Johansen, Korsør Håndværker, handels- og landbobank,

 Gustav Johansen var Statsminister i Korsør Fugleskydnings & Forskønnelses Selskab 1936-1948Billederne er taget af fotograf Helge Langkow og tilhører Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn.

Gorm Ereberg / Henrik Bach

2018

Tilbage til Kongerække

Tryk her