1950 Fuglekonge

Fuldmægtig - H.E. Sørensen

 

Platten er malet af: Malermester Th. Adserballe, Foto Lars Moosdorf 2020.
Foto Helge Langkow.

Harald Eigil Sørensen

Harald Eigil Sørensen. Han er født den 18. oktober 1907 i Nordby på Fanø. Gift med Edith, født den 21. september 1906 i Odense. To sønner, og det er Hans Erik, født den 25. maj 1936 i Korsør, og det er Max, født den 17. maj 1940 i Korsør. Harald Eigil og Edith bliver gift den 16. maj 1933.

Faderen er styrmand Hans Morten Sørensen. Moderen hedder Ane Cathrine, født Hansen.

Adressen ved børnenes fødsel er Møllebjergvej 30.

 Da Harald E. Sørensen dør som 65-årig i 1972, er bopælen Jens Baggesengade 19.

Han er bank- og revisoruddannet, men han bliver siden ansat som bogholder ved Korsør Kommune og kan i 1971 fejre 40 års jubilæum.

 

I Korsør Avis er der i maj 1951 et referat fra generalforsamlingen, hvor det fremgår, at fugleskydningen i 1950 fandt sted torsdag den 8. juni. Men i avisen efter denne dato er der ingen omtale fra den. Selve skydningen var åbenbart ikke noget, man avismæssigt går så meget op i dengang.

Men i referatet fra generalforsamlingen læser H.E. Sørensen regnskabet op i sin egenskab af kasserer, så han er selskabets kasserer, da han bliver fuglekonge, og det er han flere år før og efter.

I øvrigt er generalforsamlingens store emne, om selskabet for fremtiden også skal holde en børnefugleskydning. En eventuel flytning af Jens Baggesen-statuen på Havnepladsen på bekostning af en beskyttelsesbunker berører formanden Knud Aarsø også. Men hverken børnefugleskydningen eller flytningen af JB-statuen bliver som bekendt til noget.

 

Haralds ældstr søn, Hans Erik Staufeldt,  maler platten for bogtrykker Svend Burchardt i 1961.

Hans egen platte er malet af Th. Adserballe. Motivet er Fæstningen.

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  

Henning Petersen
Oplagt af Henrik Bach 2021

Hjemmeværnet skifter kompagnichef.

Kompagnichef i hjemmeværnet, Hans Peter Kristian Nielsen, Korsør, ved distrikt Vestsjælland er efter ansøgning afskediget fra sin stilling som kompagnichef i hjemmeværnet fra 15. august 1950 at regne. Kommandoen overtages herefter af løjtnant i reserven, fuldmægtig  H.E. Sørensen, Korsør.

 

Sjællands-Posten (Slagelse) 16. maj 1957

To fugleskydningsforladere stjålet i Korsør  

  Det hæderkronede Korsør fugleskydnings- og forskønnelsesselskab holdt i aftes generalforsamling på ”Skovhuset”. Dirigent var lrs. K. Meiland.

 Formanden, købmand K. Aarsø, indledte med at mindes de afdøde medlemmer.

 Bestyrelsen havde af praktiske grunde afhændet servicet i ”Sommerlyst” til værten, som nu fremtidig skal sørge for det nødvendige ved restaurantens drift.

 Antallet af skytter var steget ved fugleskydningen, der blev vellykket på alle måder, og forsøget med en lille spisning til overkommelig pris i stedet for de medbragte madkurve faldt heldigt ud.

 Der har været holdt to andre fugleskydninger i Sommerlyst, og tre foreninger har rettet forespørgsel om fugleskydninger i sommer. Det er glædeligt, at flere finder frem til at benytte vor gamle skydepavillon til fester. Det stimulerer lysten til at forbedre vor gamle bygning.

 Mere beklageligt var den meddelelse, formanden derefter bragte om det 118-årige selskab: Sommerlyst, der er ubenyttet om vinteren, er gang på gang genstand for indbrud og hærværk i nogen grad, men bortset fra to af selskabets gamle forladere er dog intet af værdi blevet fjernet. Ituslåede ruder og opbrækkede vinduer og døre koster imidlertid ekstra til istandsættelse. Vejret tager også stærkt på bygningen.

 Bestyrelsen overvejer, om det ikke var rigtigere at nedtage og pakke de uerstattelige fuglekonge-platter i den tid, Sommerlyst er lukket, hvis man kan finde et velegnet sted til opbevaring.

 Kassereren, fuldmægtig H. Sørensen, oplæste regnskabet.

 Til bestyrelsen nyvalgtes tømrermester Holger Christensen.

 Forsikringsinspektør K. Rasmussen og H. Sørensen takkede Hans Majestæt, arkitekt Ole Hansen, for en god periode.

 Det vedtoges naturligvis også at holde fugleskydning, men datoen fastsættes først senere.

 Der sluttedes med et hyggeligt skyttebrodersamvær efter de bedste traditioner.

 

Renskrevet Jimmy Probst.

Oplagt af Henrik Bach 2021

Sjællands-Posten (Slagelse) 4. juni 1958

Fugleskydning 24. juni

 Ved Korsør fugleskydnings- og forskønnelsesselskabs generalforsamling i aftes på hotel ”Skovhuset” indledte formanden, herreekviperingshandler K. Aarsø, beretningen med at oplyse, at medlemsantallet er 173, hvilket er en tilbagegang på 4. Der var atter i den forløbne vinter øvet hærværk i ”Sommerlyst”, hvor bl.a. en del gamle bænke brækket i stykker. Det bliver nødvendigt at foretage forskellige reparationer på bygningen. Taget er utæt , således at det regner ned både i salen og i krostuen. Sundhedspolitiet har bl.a. klaget over afløbet og sivebrønden, der ikke er i orden. Det bliver også nødvendigt at forbedre toiletforholdene, såfremt selskabet ikke kan få dispensation. Fugleskydningen sidste år havde været særdeles vellykket. Skibsmægler Finn Poulsen havde afløst arkitekt Ole P. Hansen som fuglekonge.

 Kassereren, fuldmægtig H. Sørensen, fremlagde regnskabet, der udviste en beholdning på 2726 kr.

 Til medlemmer af bestyrelsen genvalgtes fuldmægtig H. Sørensen og malermester Sv. Aage Hansen. Revisorer blev V. Ringhøj og læge K. Molsted.

 

 Fugleskydningen fastsattes til tirsdag den 24. juni.

 Dirigenten, revisor Andersen, sluttede derefter generalforsamlingen med at udbringe et leve for selskabet.

 

 Renskrevet Jimmy Probst.
Oplagt af Henrik Bach 2021

 

kender du noget til denne Fuglekonge

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,

er du meget velkommen til at skrive til os

pr. mail: info(at)fugleskydning.dk eller udfylde skemaet

øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne.

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings-

& Forskønnelses Selskab

 

Webmaster:H.Bach Maj 2007

Tilbage til Kongerække

Tryk her