Fuglekonge 1955

1955 Borgmester Dir. H. Christoffersen

 

Platten er malet af: Malermester Svend Aage Hansen, Foto Lars Moosdorf 2020.

Fuglekonge 1955 Borgmester Direktør Hermann Johannes Christoffersen.


Fuglekonge28. juni 1955: Direktør Hermann Johannes Christoffersen.
Født 19. sept. 1901 i København.
Død 2. marts 1968 i Korsør.

1. marts 1921 ansat som kontorist i Fiskenet A/S,
Korsør efter at have lært handel i Præstø.
Prokurist 1924, senere forretningsfører og endelig direktør 1944.
1924-1926 og igen fra 1928-1939 formand for HK´s Korsør afdeling.
1933-1937 i Ligningskommissionen (S).
1937 indvalgt i byrådet.
1943 viceborgmester og formand for havneudvalget.
Senere medlem af utallige udvalg indenfor byrådet.

Borgmester til 1. sept. 1957.


Skyttekonge: Forpagter Jørn Piper.
Gave: Skive forestillende Korsør Rådhus malet af Adserballe.

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør 
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2020

Tilbage til Kongerække

Tryk her