Fuglekonge 1954

Fabrikant Anders Hansen

 

Platten er malet af: Malermester Svend Aage Hansen, Foto Lars Moosdorf 2020.

Fuglekonge 1954 Fabrikant Anders Hansen

Fuglekonge 29. juni 1954:

Fabrikant Anders Hansen,Klitten.

Født 27. jan 1908 i Ølsted, Frederiksborg Amt.

Søn af gårdejer Jens Peter Hansen.

Gift 7. juli 1948 med Ruth Else Olsen.

Præliminæreksamen 1924. Uddannet ved landbruget til 1927.

Bankuddannet i Banken for Frederiksværk og Omegn fra 1927 -1935. 1932 Bankskoleeksamen fra Bankskolen i København.


1935 disponent i A/S Gubbens Konservesfabrik, Hundested.

1939 direktør for den af Atlas opførte fiskekonservesfabrik i Bendar Abbas i Persien til 1942.


Derefter frivillig tjeneste ved engelske militære bygningsanlæg i Persien og Indien til krigens afslutning 1945.

Opførte i 1946 Konservesfabrikken Klitten i Korsør til produktion af frosset fisk og konserves, hvoraf de 90 procent er gået til eksport.

Modtog i 1949 Dansk Arbejdes Initiativdiplom.

En periode fra 1964 medlem af Skolekommissionen.

1977 afvikledes Konservesfabrikken Klitten.


Skyttekonge: Fuldmægtig H. Sørensen.

Gave: Skive forestillende den da nyopførte fabrik.

Malet af malermester Adserballe.


Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2020

"Klitten" Fiskekonserves

Bemærkning   Fabrikant Anders Hansen grundlagde sin fabrik i Korsør i 1946 og havde sin storhedstid efter 2. verdenskrig og op gennem 1950erne. Mange kvinder var beskæftiget med filetering og pakkeri, arbejdet var hårdt og sæsonbebonet.

Solgt 1977 til Korsør Glarmesterforening v. Tage Nielsen.

 

 

Fotograf: Sylvest Jensen
Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn.
Fotograf: Wegener

Konserves fra Korsør på Salomonøerne.

Korsør den 30 april 1952.

Konserves fra Korsør på Salomonøerne.

Galathea-Marinerens fund blandt de ,,Vilde”

Livet er fuldt af eventyr, langt flere end de fleste er tilbøjelige til at tro.

Den unge Værnepligtige Marinesoldat Christoffersen, der er så heldig at deltage i Galatheas togt, fik et par fridage under et ophold på Salomonøerne. Sammen med nogle kammerater gjorde han en tur ind i det indre af landet og traf her en befolkning, der er så primitiv, at man nærmest må kalde folkene for ,,Vilde”. Pludselig opdagede Christoffersen et broget stykke papir ligge på jorden. Han bøjede sig ned og tog det op.

Til sin forbavselse opdagede han, at det var en blanket fra ,,Klitten”, den kendte Hermetikfabrik i Korsør, fortæller Ugebladet ,,Hus og Hjem”.

,,Det morede mig meget at høre”, forklarer Fabrikant Anders Hansen. ,,Antagelig har Salomonøerne fået sin Hermetik fra Australien.

Havde den unge Marinesoldat blot fundet æsken, kunne jeg bestemme dens færd, hvem der har pakket den, og hvilken dato den er fremstillet”.

,,Er klitten en gammel virksomhed?”

,,Nej, den er såmænd først startet i 1946, men vi er kommet hurtigt med, hvilket dog ikke alene gælder min virksomhed. Mange danske Hermetikfabrikker har nu kunder over hele verden. Det er for Danmarks vedkommende en temmelig ny Eksportindustri. Tidligere var Norge og Sverige langt forud for os”.

,,Hvad er ,,Klitten”s specialitet”?

,,Det kan jeg ikke sige. Vi henkoger alle slags fiskerivarer fra Sardiner til Makrel, Hummer og Rejer. Desuden lynfryser vi Torskefilet’er og Fladfisk, der især er beregnet på USA, men det er et helt kapitel for sig. Forøvrigt leverer vi kun en del af vores produktion under eget mærke. Vi har således en Sardin, som et Handelsselskab har overtaget og udsender under sit eget mærke”.

,,De taler stadig om Sardiner. Har vi Sardiner i danske farvande?”

,,Kun ganske undtagelsesvis, når vi taler om Sardiner, drejer det sig i virkeligheden om to arter af vor hjemlige Brisling, hvilket vi naturligvis ikke lægger skjul på. Det fremgår tydeligt af vore Mærkater. De må hellere se Konservesfabrikken, og jeg kan ikke overlade Dem i bedre hænder end til Konservesmester Modin Christensen, der står for selve produktionen, hvorimod jeg tager mig af alt det forretningsmæssige”.

Vi kommer ind i nogle store haller, hvor henved 80 mennesker, flest kvinder, er travlt beskæftiget med hver sit arbejde. Man ser med det samme, alt er sat i system.

,,Hvor stor er den daglige produktion?”

,,Af Konserves drejer det sig om 25-30.000 dåser daglig”, svarer Konservesmesteren.

,,Indbringes fisken af de lokale Fiskere?”

,,Nej, det kan de slet ikke overkomme. Vi køber på de store Fiskeriauktioner. Vi får vel mest fra Skagen, men lad os nu tage forevisningen systematisk, så Kan De f.eks se, hvor mange processer en lille Brisling kommer til at gennemgå, inden den ligger roligt og fredeligt bag låget i Konservesdåsen”.

Vi går fra bord til bord, hvor lynrappe hænder foretager arbejdet. Først skæres hovedet bort, Brislingen renses for indvolde og skylles og saltes, lægges på ramme og ryges i 15-20 minutter i store ovne, som opvarmes med bøgebrænde eller lignende. Derpå tages Brislingen af rammen, sorteres og pakkes i dåse, efterses og kontrolleres, hvorefter olie eller tomatpåfyldningen finder sted. Så først er dåsen tjenlig til lukning ved lukkeborde. Partier på indtil 3500 dåser ad gangen koges og steriliseres i autoklaven. Inden dåserne endelig pakkes og mærkes, passerer de en vaskemaskine, hvor de ikke alene renses, men også tørres ved hjælp af varme.

Det siger sig selv, at det kræver meget renlighed, akkuratesse og dygtighed i løbet af 6 år at gøre en Konservesfabrik som ,,Klitten” i Korsør så kendt ude i den store verden, at den kan indtjene store beløb i eftertragtede Dollars.

Kilde: Korsør Avis den 30 april 1952

Mediestream

Arkiv.dk

Jimmy Pedersen

Klitten fra bagsiden.

Bygningerne skal rives ned i 1984 for at gøre plads til Vognmandsruten.

De forladte bygninger før nedrivning i 1984. Fotograf: Vagn Kviesgaard.

 

Billederne er venligst udlånt af Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn.

 

 

 

Klitten lå her.

Tilbage til Kongerække

Tryk her