1969 Fuglekonge

Gas og vandmester Ch. Bach Jensen

Platten er malet af: Malermester Th. Adserballe, Foto Lars Moosdorf 2020.
Bach Jensen
Fulgekonge 1969,
Bach Charles Jensen eller bare Bach som han blev kaldt.
Bach Jensen kom til Korsør fra Østerbro i 1955 , til blikkenslagermester Henry Jensen på Annagade.
I 1957 startede Bach Jensen selv op som selvstændig blikkenslagermester i Algade 24, forhuset .
Bach Jensen var gennem 25 år mester i byen, og  fra 1970 havde han plads i byrådet til hans død I 1981. Valgt   på den konservative liste.
Hans indsats rakte dog langt videre.
I en årrække og lige til sin død var han formand for Korsør Håndværker- og Industriforening, som han med sin energi og gammelt håndværker- humør tilførte nyt liv. Han har siddet i Ligningskommissionen , deltaget i velgørenhedsarbejde, og han var en uforlignelig  auktionarius ved loppemarkederne. Han kunne slet ikke sige nej.
Han  vedblev at være den oprigtige og glade Københavnersvend,
der kom til provinsen fra Østerbro, hvor han havde lært.
Fra at være blikkenslagersvend i Korsør  bliv han selv mester.
Når hans firma fik så rask en vækst, ja, så skyldtes det nok i høj grad hans personlige væremåde. Han havde faktisk evnen til på en eller anden måde at give kunderne opfattelsen af, at han gjorde dem en vennetjeneste ?
i hvert fald indtil regningen kom! Men venskabet holdt altid .
Hans job i byrådet var et kapitel for sig . Han havde helt sin egen form, og den savner nok sidestykke i Dansk Kommunalpolitik .Han kunne gøre den mest tørre og kedelige forhandling helt fornøjelig.
Han startede traditionelt sine indlæg i festtaler-stilen :
>>Ja mine Damer og Herrer<<,
og så kunne man være nogenlunde sikker på ,at en ellers knastør debat blev helt fornøjeligkrydret med Bach?ske vitser,
ofte med hentydning til glade saftige håndværkerminder.

Af Carl Aage Corneliussen. nov 1981

Algade 24.
Lidt avis annonce.
Der ligges kobbertag, på Halsskov kirke 1968.
Blandt de mere specielle opgaver, Bachs blikkenslagerfirma får, er at lægge kobbertaget på Halskov Kirke i 1968.
Bach Jensen springer ud på det dybt vand.

Der bliver tappe en Dry Bach (sherry) ved 10 års jubilæum i 1966.

Den 21. juli 2020 kunne Bach være fyldt 100 år.

Fra 1970 til 1981 er Bach en del af Korsør Byråd. Her i den sidste valgperiode er han og nogle af de andre medlemmer fotograferet i byrådssalen.

Mange lever et forholdsvis ubemærket liv, men det gjaldt absolut ikke for Bach Charles Jensen, der i dag den 21. juli 2020 kunne være fyldt 100 år.

Allerede ved dåben opstår der noget usædvanligt. For navnet Bach bliver fornavn og ikke som normalt et mellem- eller efternavn. Så efter at være flyttet fra Østerbro til Korsør i 1955 kommer han i bogstavelig forstand på fornavn med alle i færgebyen, da han sjældent bliver kaldt andet end Bach.

Uddannet bliver han som blikkenslager og får i første omgang i Korsør arbejde hos Henry Jensen, der da har værksted i Annagade. Svendetiden varer dog kort. I 1957 etablerer Bach sig som blikkenslagermester i Algade 24.

Han er gennem årene og frem til sin alt for tidlige død i 1981 en meget markant og vellidt person i byen. Fra 1970 og frem til sin død den 1. november 1981 repræsenterer han Det Konservative Folkeparti i Korsør byråd - og det på den mest fornøjelige og muntre vis for de andre medlemmer af byrådet og ikke mindst tilhørerne i byrådslogen. Han er altid under møderne klar med en kvik bemærkning, og når han kommer med lidt længere indlæg, benytter han til indledning den festlige vending ”Mine damer og herrer”. Bachs verbale evner og venlige sindelag er med til at give firmaet i Algade fin fremgang.

Han er ferm til at tale med kunderne, som derfor ikke betænker sig mange øjeblikke ved at sige ja til de opgaver, der skal klares. Uden for arbejdslivet og byrådsarbejdet udfører Bach en fortræffelig indsats for forskellige foreninger. Han er for eksempel i adskillige år formand for Korsør Håndværker- og Industriforening, og i Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesskab er han også et populært medlem og bliver selskabets fuglekonge i 1969. Bachs karakteriske Østerbro-røst, der er formet ved opvæksten i bebyggelsen ”Brumleby”, lader sig ligeledes høre, når han er auktionarius ved byens loppemarkeder. Her evner han at sælge den mest billige genstand til en højere pris til fordel for de taknemmelige arrangører.

Bach er gift med Ruth, der dør i 1984. Sammen får de sønnen Henrik, som har formået at leve et aktivt liv Korsør helt i faderens ånd.

Henning Petersen

Den 21. juli 2020

Rigtige håndværkere som Bach behøver ikke at skifte tøj, når de deltager i en reception som denne på toldkontoret på Banegårdspladsen i 1978. Heller ikke glarmester Tage Nielsen til venstre er trukket i habit.
I 1978 overrækker Bach på vegne af Lions Club et beløb til støtte for en inder, der på cykel via Korsør foretager en jordomrejse.

Gift med Ruth   (Født Vedel Madsen) død 4/7 1984

Bach Jensen død 1/11 1981  

Platten er malet af :      Adserballe 

Motiv på platten er :    Virksomheden   Algade 24

Tilbage til Kongerække

Tryk her