1977 Fuglekonge

Tømrermester - Frank Wejby Olsen

 

Platten er malet af : Malermester Carl Garde, Foto Lars Moosdorf 2020.
Frank med platten, i Sommerlyst efterår 2009.

Fuglekonge 1977 Frank Wejby Olsen (Frank W).

Erhverv tømrermester (Tømrergården, Korsør).

Fødselsår 1945 i Kastager på Lolland.

Jeg kom til Korsør i 1947, da min far Johannes (Johs.) fik ansættelse hos murermester Helge Teilhof, Vulkanvej (min onkel), og min mor Kirsten blev ansat på det elektriske vaskeri (hvor Storebæltshallen ligger i dag).

Det meste af min barndom boede jeg på Dyrehovedgårds Alle 14.

Havde min skolegang på Halskovskolen, hvorefter jeg i 1960 kom i lære hos tømrermester Stig Andersen, Algade 17 (nuværende Møbelgården).

Efter endt læretid 1964 aftjente jeg min værnepligt ved Telegraftropperne i Høvelte.

Herefter rejste jeg til Grønland og arbejdede i en periode på 3 ½ år som tømrer.

1970 vendte jeg tilbage til Korsør, og året efter  startede jeg som selvstændig tømrermester, Revvej 19.

1972 overtog jeg tillige min tidl. læremester Stig Andersens virksomhed på Algade, og samtidig købte jeg ejendommen Tårnborgvej 2B (nuværende SK Forsyning).

Her flyttede jeg de 2 virksomheder sammen og stiftede mit firma Aps. Tømrergården, Korsør.

I de år jeg drev firmaet, spændte arbejdsopgaverne vidt, fra hovedentreprise, især parcelhuse, om- og tilbygninger, samt div. reparationer, til værkstedsafdeling med døre/vinduer, køkkener, butiksinventar m.m.

Samtidig opførte jeg egen privatbolig på Lützensvej 18.

1979 havde Korsør kommune behov for en udvidelse af min nabo Korsør  El-Værk (i dag SK Forsyning), hvorfor de købte mine bygninger.

Jeg fortsatte herefter virksomheden på Batterivej  (i dag Hotel Jens Baggesen), men solgte den i 1980  til min førstemand (Erik Sørensen) og flyttede  til Spanien.

1978 overtog min lillebror Johnny Wejby Olsen embedet som Fuglekonge efter mig.

 

Platten er malet af skiltemaler Leo Jensen, Slagelse (Motivet af C. Gaarde).

Motivet er et af Tømrergårdens opførte parcelhuse (Alhøjvænget), samt en firmabil.

Fra Fugleskydnings dagen 1978 med Frank som Fuglekonge.

Tømrergården, Tårnborgvej 2B
På vej til morgenkaffe hos Fuglekongen
Modtagelse ved Tømrergårdens bagindgang (Lilleøvej) Aarsø takker for invitationen
Så er der morgenkaffe på værkstedet
Afgang fra værkstedet med kurs mod Sommerlyst
Opstilling ved Sommerlyst, Praman dirigerer geledet

Tilbage til Kongerække

Tryk her