1974 Fuglekonge

Malermester - Svend Aa. Hansen

 

Fuglekonge 1974:

Malermester Svend Aage Hansen.

Født 9. okt. 1916 i Korsør.

Bordet og hade værested på Tårnborgvej 66

Har været i Forskønnelsesselskabets bestyrelse siden 1952 og lang årrække.

Var initiativtager til plantningen af Knud Aarsøes eg.

    

Har malet skydeskiverne for forpagter Piper, Anders Hansen,

Bjarne Fischer, Knud Rasmussen, Ole P. Hansen,

Henry Jensen og Holger Christensen samt selvfølgelig sin egen.


Skyttekonge: Slagtermester John Erlandsen.

 

 

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  

Poul Berthelsen og Kirsten Borg.


Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.

Oplagt af Henrik Bach 2017

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,

er du meget velkommen til at skrive til os

pr. mail: info(at)fugleskydning.dk eller udfylde skemaet

øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab