1973 Fuglekonge

Tidsstudieteknikker - Gunner Sørensen

Platten er malet af : Malermester Carl Garde, Foto Lars Moosdorf 2020.
Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn

Gunner Sørensen flyttede til Korsør i 1961. Og boede en del år på Halskovvej 58.

Her startede Gunner og Jonna, Korsørs første Kondicenter i stueetagen, hvor der tidligere havde ligget en Brugsen.

Jonna og Gunner i starten af 1980 erne.

Gunner Sørensen. Født den 7. oktober 1933 i Osted på Midtsjælland.

Hans forældre er Alfred og Kristine Sørensen.

Blev gift med Jonna Kastrup Sørensen, der er født på Langeland, men voksede op i Kalundborg.


Gunner og Jonna fik tre børn Per Kastrup født 20. oktober 1953 og stadig bosiddende  på Strandvejen i Korsør samt de enæggede tvillinger Kim og Ib Kastrup Sørensen født 30. marts 1956

 


Gunner og Jonna boede fem år i København med deres tre små børn,blandt andet i Sverigegade på Amager samt på Hvidovrevej.


Familien flyttede til Korsør i 1961, da Gunner Sørensen havde fået arbejde på Pakko Tryk i en stilling som man dengang kaldte for tidsstudieteknikker eller rationaliserings-ekspert.


Familie købte et rækkehus i Christiansgave på Halskov. Senere flyttede familien til Halskovvej 58 i det gamle store hus, hvor der tidligere havde ligget en Brugsen.


Gunner holdt op på Pakko Tryk og blev selvstændig erhversdrivende.

Familien startede Korsørs første Kondicenter i stueetagen i det store hus og startede også modeforretningen Modeloftet, der også lå på Halskovvej.

Jonna Kastrup var i mange år gymnastiklærerinde i Korsør, og hun var også lærerinde på Halskovskolen, og er med til at starte Gymnstikforeningen Storebælt op.

Hun underviste i yoga de sidste 15 år af sit liv.


Senere i livet arbejdede Gunner også som tøjsælger og kørte rundt i Danmark og solgte tøj.

Da alle drengene var flyttet hjemmefra byggede Jonna og Gunner hus og flyttede ud på Alhøjvænget i Korsør bydel.

Først boede de i et hus i tredje række fra stranden - men de byggede igen et nyt hus og flyttede ned i første række ved stranden.

Gunner døde 52 år gammel i oktober 1985.

Jonna døde fire år efter i 1989, da hun var 54 år gammel.Oplyst af Kim Kastrup.
Oplagt af Henrik Bach 2020

Per Kastrup har det meste af sit liv har arbejdet som trykker først på Pakko Tryk og senere i mange år på et trykkeri  i Slagelse.

Kim Kastrup, har arbejdet som journalist på Ekstra Bladet de sidste 30 år.

Ib Kastrup er filmmanuskriptforffatter og har blandt andet skrevet filmene 'Hvidsten Gruppen' og 'Familien Gregersen'.Her er Ib, Per og Kim i midten af 1970 erne på Halskovvej 58

Fjernelse af " Puklen " på Svinebanken på Halskovvej
Til venstre Modeloftet Halskovvej 4. i 1972

Gunner Sørensen fået 1961 arbejde på Pakko Tryk i en stilling som man dengang kaldte for tidsstudieteknikker eller rationaliserings-ekspert.

 

foto: Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn
Huset på Alhøjvænget.

Fuglekongen 1973, formand Gunnar Sørensen

Så fik man en ”kong Gunnar”
Og ”statsministeren” har 25 års jubilæum i jobbet
På flere måder blev det en skelsættende fugleskydningsdag for det hæderkronede selskab i går. Dels havde man ”århundredets vejr”, dels havde ”statsministeren”, Knud Aarsø, et jubilæum som må siges
at været helt usædvanligt i denne branche, nemlig 25 år på formandsposten.

Desuden var en af dagens
musikere med for 40. gang – og endelig fik man for første gang en ”kong Gunnar”, nemlig formand Gunnar Sørensen, Halskovvej 58.

Man glædede sig også over den store tilslutning til alle dagens arrangementer, både til marchen om morgenen, til frokosten, til skydningen – og ikke mindst til aftenfesten i ”Sommerlyst”. Her kunne man blandt mange taler takke af med en residerende fuglekonge,

boghandler Ole Borup Nielsen, og
lykønske den nye samt uddele velfortjente præmier.

Endelig fik formanden, Knud Aarsø, en hjertelig hyldest, der tolkedes af vand- og gasmester Henry Jensen, som på et dusin ”kongers” vegne, alle siden 1960, overrakte ham en smuk fugl i kongeligt
porcelæn, og den rutinerede og meget dygtige ”statsminister” fik til fulde at mærke, at han er blevet så meget af en institution, at man faktisk dårligt kan tænke sig nogen anden lederskikkelse
i fugleskydnings- og forskønnelsesselskabet.

Allerede ved den ”lille” formiddagsfrokost faldt den første hyldesttale, som formanden holdt for den 40 års jubilerende musiker Frode Jensen. Igennem alle disse år har han truttet ved turen gennem byens gader.

Veloplagte og inspirerede af det flotte sommervejr, som også havde en ønskværdig tørstfrembringende virkning, tog skytterne sidst på formiddagen fat, men kanonaden blev afbrudt af en kanonskud, der
kaldte til krokost, hvortil man gik med klingende spil.

Talerne var mange. ”Finansminister” Jacob Flebo Hansen talte for flag og fædreland,

”statsministeren” hyldede fuglekongen, der havde øvet et godt og nådigt regime, og hvis skydeplatte blev behørigt afsløret.
Afdelingsleder Kaj Forsbæk holdt talen for gæsterne og fuglekongen,
Ole Borup Nielsen, præsenterede sit levnedsløb og hyldede byen, idet han dog understregede, at borgerne i højere grad bør vise, de kommer hinanden ved.

Borgmester Hvidtfeldt Larsen måtte som gammel revolutionær erkende kongemagtens styrke, og han hyldede selskabet, for dets betydning i staden.


Arkitekt Ole P. Hansen understregede betydningen af traditionerne.

Blikkenslagermester Bach Jensen fastslog betydningen af denne årlige festdag.
 
Bagefter dansede herrerne den traditionelle dans med hinanden, før man igen gik i lag med fuglen.

Resultaterne
Resultaterne ved fugleskydningen blev:
Venstre kloæble: B. Storm ved K. Meilands skud.
Højre kloæble: Niels Müller ved H. Davidian.
Halsæblet: Bjarne Fischer ved Thorv. Nielsen.
Haleæblet: Knud Larsen, Tårnborgbageriet ved revisor Jørgen Rasmussen.
Venstre vingeæble: K. Hulquist ved Rich. Nielsen.
Højre vingeæble: C. Hjort ved H. Davidsen.
Ringen: E. Wulff ved Bent Rose.
Kronen: Torsten Christensen ved Kaj Forsbæk.
Halepladen: Fredensborg Rasmussen, Frølunde, V. ved P. Carlsen.
Halepladen: Korsør Sparekasse, Bikuben ved Georg Lund.
Venstre vinge: Frk. Linda Hansen, Svenstrup ved Jørgen Rasmussen.
Højre vinge: Korsør Sparekasse, Bikuben ved Erik Meincke.
Brystpladen: Gunnar Sørensen (fuglekonge) ved eget skud.

 

 

Afskrift af avisartikel
Korsør Avis

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør 

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2020


Brugsen flytte op på Halsskovvej 46.

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,

er du meget velkommen til at skrive til os

pr. mail: info(at)fugleskydning.dk eller udfylde skemaet

øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab