1972 Fuglekonge

Boghandler - Ole Borup Nielsen

 

Platten er malet af :G Rasm, Foto Lars Moosdorf 2020.
Halskovvej 1 B 1978

Boghandler Niels Ole Borup Nielsen.
 
Ole Borup er født i Roskilde den 4. december 1933.

Begge Oles forældre er fra Borup-Så børnene fik mellemnavnet Borup.

Fam.  flyttede i 1946- til Snekkerup ca. 6km  fra Borup.

Borup Boghandel Hovedgaden  24 - med Boghandler Aage Larsen søgte en  lærling

Så l maj 49 blev jeg lærling i Borup Boghandel

4 års læretid - udlært maj  1953

Månedsløn 1. år ; 4o Kr. 

 

Borup Boghandel Hovefgaden 24 - boghandler Aage Larsen

Senere bliver han ansat som medhjælper i Espergærde Boghandel og i Flensborgs Boghandel, Roskilde.

I 1960 bliver Ole Borup bestyrer af boghandler Zachariasens filial, Halskov Boghandel på Halskovvej 10, som han overtager i 1962.

 I 1965 køber han  ejendommen Halskovvej 1 B af slagtermester Barslund og flytter derfor over på den anden side af gaden. Han udvider boghandlen i 1978.

I juni 1986 rykker boghandlen til ”Aarsøes hjørne”, Halskovvej 3, da boghandlen i lighed med farvehandler Rasmussens lokaler skal rives ned, for at kommunen kan indrette det nye bibliotekstorv.

Boghandlens sidste adresse på Halskovvej er i nummer 17, tidligere Haugaards ejendom.

På privatfronten bliver Ole Borup gift med Karen i 1956,

Og får 2 piger Lene og Anette

 

 

 

25 års jubilæum i 1987.

Gøtterup og og Ole Borup

Karen og Ole Borup i 2019

med Oldebarnet Albert.

Tirsdag den 26 juni 1973

Morgenmad hos kongen

Afskrift af avisartikel fra 1972 

Fuglen var sejlivet – O. Borup Nielsen blev årets nye fuglekonge 

Fugleskydningsdagen blev særdeles vellykket i det smukke sommervejr i går, men enten var fuglen meget sejlivet eller også var skytterne ikke helt på toppen – sagkyndige hælder til den første anskuelse --- thi med nogen forsinkelse blev klokken omkring 16 før de sidste rester var skudt ned og den nye fuglekonge kåret. Faktisk måtte der et par ”pløkker” til inden man havde fået has på dagens stolte fugl. 

Fuglekonge blev boghandler O. Borup Nielsen ved isenkræmmer Kjeld Boyes skud, og da fuglekongen var med i skydningen, kunne man straks give ham hyldest. 

Præmielisten ser i øvrigt således ud: Halsæblet arkitekt Ole P. Hansen (fuldmægtig Harald Sørensens skud), haleæblet trælasthandler Svend Mogensen (Egon Sørensen), venstre kloæble fru Inger Nielsen, Parkvej (advokat Poul Djurtoft), højre kloæble direktør Ole Skytte (bygmester Holer Christensen), venstre vingeæble guldsmed Erling Andersen (bankbestyrer Torsten Christensen), højre vingeæble Frank Jørgensen (manufakturhandler Erik Meincke), ringen farvehandler Villy Jørgensen (skotøjshandler Jørgen Linde), kronen malermester Otto Jørgensen, Nyvej 4 (advokat Velding), halspladen fru K. Rasmussen, Korsør Motorkompagni (inst. John Nielsen) halepladen fru Gurli Sørensen, Engvej (ved lodtrækning), venstre vinge bagermester Brodt Hansen (herreekviperingshandler Knud Aarsø), højre vinge tobakshandler Sv. B. Petersen (advokat Poul Djurtoft) og brystpladen boghandler O. Borup Nielsen (isenkræmmer Kj. Boye). 

Skydningen blev afbrudt af frokosten kl. 12.30. Der var så mange deltagere, at der måtte dækkes ekstra op, og taler og sange vekslede. ”Finansminister Harald Sørensen talte for fædrelandet, ”statsministeren” Knud Aarsø for fuglekongen 71, Carl Prammann, bygmester Holger Christensen for gæsterne og på kommunens vegne understregede byrådsmedlem G. Marott værdien af at bevare den gode gamle fugleskydningstradition, som han håbede selskabet måtte formå at holde i hævd som hidtil i årene, der kommer. Fuglekongen takkede sit ministerium og så tilbage på et års regeringstid med stor glæde, og endelig talte blikkenslagermester Bach Jensen om fugleskydningsdagen, som har fået fornyet aktualitet. 

Selskabets formand afslørede fuglekongens platte, der nu i et år får hæderspladsen i samlingen af skydeplatter i ”Sommerlyst”.  

Efter den traditionelle vals i salen bragede kanonskuddene som tegn på, at skydningen igen kunne begynde, og små timer efter sluttedes der af.  I aftes samledes man med damerne til middag og efterfølgende dans til ud på de små timer, og som tidligere på dagen, var det Ewalds orkester, der leverede musikken. 

Alle var enige om, at det havde været en endog usædvanlig vellykket fugleskydningsdag i det gamle selskab.

Resultaterne ved fugleskydningen 1973 blev

Venstre kloæble: B. Storm ved K. Meilands skud.
Højre kloæble: Niels Müller ved H. Davidian.
Halsæblet: Bjarne Fischer ved Thorv. Nielsen.
Haleæblet: Knud Larsen, Tårnborgbageriet ved revisor Jørgen Rasmussen.
Venstre vingeæble: K. Hulquist ved Rich. Nielsen.
Højre vingeæble: C. Hjort ved H. Davidsen.
Ringen: E. Wulff ved Bent Rose.
Kronen: Torsten Christensen ved Kaj Forsbæk.
Halepladen: Fredensborg Rasmussen, Frølunde, V. ved P. Carlsen.
Halepladen: Korsør Sparekasse, Bikuben ved Georg Lund.
Venstre vinge: Frk. Linda Hansen, Svenstrup ved Jørgen Rasmussen.
Højre vinge: Korsør Sparekasse, Bikuben ved Erik Meincke.
Brystpladen: Gunnar Sørensen (fuglekonge) ved eget skud.

 

Kilde Familie og Lokalhistorisk Arkiv i Korsør

Oplagt af Henrik Bach 2019

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,

er du meget velkommen til at skrive til os

pr. mail: info(at)fugleskydning.dk eller udfylde skemaet

øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab