1971 Fuglekonge

Konfekturehandler - Carl Prammen

 

Carl Prammann

Konfekturehandler Carl Prammann

Carl Gerhard Prammann Petersen er født i Gørlev den 24.juli 1919 og død i Korsør den 19. juni 2006.
Han er søn af portør Johannes Petersen og Anna Elisabeth, født Christensen Prammann.

Carl Prammann bliver gift i 1944 med Solveig, født Lysholt Hansen i 1921 og død i 1998  De to møder hinanden i Korsør og får i alt tre børn, Keld i 1945, Merete i 1946 og Hans Kristian i 1954.

Carl Prammann mister allerede sin mor, da han er 2 år gammel, og han vokser op med sin storesøster hos deres mormor i Øster Stillinge, men i perioder bor de også  hos flere af mormoderens søskende både sammen og hver for sig. Selv om barndommen ikke var let, klager han aldrig over den.


Carl Prammann kommer til Korsør i 1941, hvorefter han i ti år er ansat hos blikkenslager Mikkelsen. To gange tager han til Grønland, hvor han arbejder som rørlægger og arbejdsleder.

I 1954 bliver blikkenslagerjobbet skiftet ud med en slikbutik på Halsskovvej 34. Købet er muliggjort med et lån fra familien og personlig opsparing. Det var også en slags forsikring, da Carl  Prammann da er alvorligt syg og er indlagt i ni måneder på Rigshospitalet.

Hvis det værste skulle ske, kan Solvejg forhåbentlig forsørge sig selv og børnene.
Det bliver til 27 gode år på Halsskovvej. Forretningen bliver udvidet med en alkolholfri danserestaurant og som noget helt nyt et fjernsyn, som er det store trækplaster. På den måde kan gæsterne bl.a. se 6-dagesløb.  Senere bliver forretningen til "Prammanns Confecture og Brødudsalg”.


Senere blev forretningen udvidet med pølsevogn og ændret til en "Bistro", som på daværende tidspunkt er en nyskabelse.
I 1961 bliver  Petersen slettet som efternavnpå opfordring fra en morbror i Slagelse, skræddermester Johannes Prammann. Han har to døtre, der ikke kan føre navnet videre.


 Prammann blev ofte drillet med, at der ikke er den forening, han ikke er medlem af. Han er bl.a medstifter af  Korsør Lystfisker Forening og medlem af Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesselskab, formand for og medlem af Korsør Filatelistklub og i mange år bestyrelsesmedlem hos Forsvarsbrødrene og Odd Fellow. Ved havnefesterne i Korsør har han desuden i flere år en bod, hvor overskuddet går til Korsør Boldklubs Venner.

 

2021

Merete og Hans Prammann

Oplagt af

Henning Petersen og Henrik Bach

 

Carl og Solveig Prammann i forretning ca. 1960
Prammanns "Bistro"

Fuglekonge 1971:

Konfekturehandler Carl Prammann.


Indlæg i Korsør-Posten:

”70 år

Mandag den 24. juli fylder Carl Prammann 70 år.

Han kom til Korsør allerede i 1941, hvor han blev ansat hos blikkenslager Mikkelsen.

Efter 10 år her, tog Carl Prammann til Grønland som rørlægger.

I 1954 skiftede han fra blikkenslagerarbejdet til en slikforretning på Halsskovvej 34.

Det job befandt han sig så godt ved, at han fortsatte i 27 år, med flere forretningsudvidelser

bl.a. med alkoholfri danserestaurant og senere også en bistro.


I fritiden gjaldt det foreningslivet, bl.a. som medstifter af Korsør Lystfisker klub,

og aktiv i Korsør Filatelistklub,

ligesom Carl Prammann gennem mange år har været bestyrelsesmedlem i Forsvarsbrødrene.


På fødselsdagen er der åbent hus i Logen på Dahlsvej fra kl. 12.00.”

 

På platten ses Carl Prammann Bistro på Halsskovvej 34.

Er ikke sikke på hvem der er maler!

 

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2017
Carl og Solveig Prammann ca. 1960

Fuglekongen 1971, Carl Prammann


Afskrift af avisartikel

Korsør Avis tirsdag 27/6 1972

”Århundredets” vejr til fugleskydning 72


Der er en vis sandhed i, at fugleskydningen står og falder med vejret, og i dag, til Korsør Forskønnelses- og Fugleskydningsselskabs traditionelle fugleskydning, oplever man simpelthen det bedste vejr, man har haft i dette århundrede. Ikke underligt, at der var stemning fra morgenstunden, da skytterne mødte hos malermester Sv. Aa. Hansen for med musik i spidsen at afhente fuglekongen, restauratør Carl Prammann.

Efter et hyggeligt traktement gik turen gennem byen, og der var ca. 25 skytter samt hvidklædte børn, der bar præmierne på en stor bakke.

Det er et større ritual, man skal igennem, og det blev en del forsinket i dag, således at optoget først var ved ”Sommerlyst”, hvor formiddags frokosten stod parat, kl. godt 10.

I god form og vedoplagte kunne man efter passende tid tage fat på skydningen mod den gyldne fugl, der sad elegant på toppen af den nye skydemast, som har afløst den efterhånden noget affældige.


Fuglekongen lagde for, og snart gjaldede salverne gennem den sommer stille skov.

Forud havde der været flaghejsning og marchen omkring skydemasten.

Kl. godt 12 blev skydningen afbrudt af frokost, og hen på eftermiddagen fattes geværerne igen, og man påregner at have den nye fuglekonge ved 17-tiden.


I aften festes der med damerne i ”Sommerlyst”s hyggelige haller.

 

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,

er du meget velkommen til at skrive til os

pr. mail: info(at)fugleskydning.dk eller udfylde skemaet

øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab