1970 Fuglekonge

Advokat - Poul Djurtoft

 

Platten er malet af : Malermester Carl Garde, Foto Lars Moosdorf 2020.

Advokat Poul Djurtoft

Fotograf: Er ukendt udlånt af Odd Fellow Logerne I Korsør

Poul Ingeman Djurtoft er født den 12. september 1931 i Nimtofte på Djursland som den yngste af i alt seks sønner af mejeribestyrer Jens Peter Jensen og dennes hustru Agnes Jakobine. Han skifter efternavnet Jensen ud med Djurtoft i 1954.

Poul Djurtoft bliver student fra Birkerød Statskole og indleder herefter et jurastudium på Københavns Universitet, der i begyndelsen af 1960erne fører ham til Korsør, hvor han bliver ansat hos landsretssagfører Axel Pedersen, hvis kompagnon han bliver nogle år senere for i 1974 at blive selvstændig med kontor på Caspar Brands Plads 9.

Poul Djurtoft bliver gennem årene i Korsør kendt som en flittig og anerkendt advokat, der beskæftiger sig med stort set samtlige grene indenfor juraen.

Lokalt engagerer han sig i fritiden bl.a som bestyrelsesmedlem i Korsør Boligselskab, spejderbevægelsen via Sct. Georgs Gildet, ligesom han fra begyndelsen er med i Korsør Nor Rotaryklub.

På det mere folkelige felt i Korsør markerer han sig som auktionarius ved velbesøgte hittegods- og løsøreauktioner.

Privat bliver Poul Djurtoft gift med Ulla. De bosætter sig i en villa på Tjørnevænget 61 og får to sønner, Steen og Peter. Steen Djurtoft bliver advokat som faderen og siden også kompagnon.

Med udgangspunkt fra bopælen nyder Poul Djurtoft vandreture ved skov og strand sammen med sønnerne, hustru og hund.

Poul Djurtoft dør pludseligt den 13. september 1992 dagen efter sin 61 års fødselsdag. Han bliver begravet på Korsør Kirkegård,

Ulla Djurtoft dør 2015.

 

Poul Djurtofts barndomshjem i bestyrerboligen til venstre for mejeriet i Nimtofte, som faderen leder fra 1918 til 1938. Mejeriet lukker i 1970 og er i skrivende stund omdannet til kulturhus.

Sjællands Tidende, 1. juli 1970

Hittegods- og løsøreauktion med Advokat Djurtoft i KBs klubhus 1986. Fotograf Vagn Kviesgaard.

Kilde / foto. Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  

Poul og Ulla Djurtofts gravsted på Korsør Kirkegård.

 

 

Henning Petersen og Henrik Bach

Oplagt af HB 2021

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,

er du meget velkommen til at skrive til os

pr. mail: info(at)fugleskydning.dk eller udfylde skemaet

øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab