1979 Fuglekonge

Overfartsleder - Kaj Forsbæk

 

Platten er malet af : Villy Skaarup, Foto Lars Moosdorf 2020.
Speditør Kaj Orla Forsbæk

Man se på Kaj Forsbæk højre side sidder statsminister emblemer, Det er det emblem som bære af statsministeren og gjort siden 1800 tallet, det grønne konge bånd som fuglekongen bager her over skulderen. I dag er det et krys bånd. På Venstre bryst har Kaj 3 skytte konge emblem, den får man når man skyder brystpladen ned, og dermed afgøre hvem bliver den nye fuglekonge. 

Fuglekonge 1979:
Speditør Kaj Orla Forsbæk.


Født i Vejle den 12. januar 1935.
Død marts 2000 i en alder af 65 år, i Spanien. 
Opvokset og gået i skole i København.

Udlært som speditør i København.

Kommet til Korsør i 1964 og

Var ansat hos J. Poulsen Shipping til at starte med,

var beskæftiget ved Korsør-Kiel færge¬over-farten indtil 1966.
Kørt taxa fra 1966 -1973.
Fra 1973 – 1982 ansat ved Stena Line, som drev Korsør-Kiel ruten indtil 1982.

Startet Korsør Rejse-bureau i 1982.
Igen ansat ved Korsør- Kiel ruten hos Smyril Line fra 1983-1984.
Indtrådt i selskabets ministerium i 1973.
Statsminister i 1979 og indtil 1987.

 

Platten er malet af :

Villy Skaarup    

Motiv på platten er :

Stena Lines færge på Korsør-Kiel ruten

Æresmedlem af selskabet.

 

Statsminister Kaj Forsbæk fra Fugleskydning- og Forskønnelsesselskab udnævner mangeårige skydeinstruktør Peter Carlsen til æresmedlem af selskabet.

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør
Stena Line tilbud

” Statsminister blev konge". Afskrift: Avisartikel 1979 i Korsør Posten

Statsminister blev konge.


Usædvanlig begivenhed indtraf ved fugleskydningen den udøvende og lovgivende magt blev sammenblandet tirsdag eftermiddag, da Korsør Fugleskydnings- og
Forskønnelsesselskab traditionsrige fugleskydning blev afviklet for 140. gang.

Det blev nemlig den regerende statsminister speditør Kaj Forsbæk, som blev fuglekonge for 1979.


Det afgørende skud, som bragte statsministeren det ærefulde hverv, blev affyret af Gas og vandmester Erik Mikkelsen Revvej. Han traf brystpladen med stor sikkerhed. Det er et par gange sket, at fuglekongen har skudt sig selv konge-værdigheden i hænde. Det var således tilfældet i 1937 i guldsmed Vilh. Larsen samt i 1902. Men det er første gang i fugleskydningens historie, at en statsminister også er blevet konge. Gårsdagens fugleskydning startede fra Halskovvej 3. Med CF-tambourkorpset i spidsen marcherede selskabet til
fuglekongen indtil i går, Johnny Olsen på Tårnborgvej, hvor der blev serveret morgenmåltid. Siden gik turen til
”Sommerlyst”, hvor flaget blev hejst, lige som der blev affyret tre salutskud for dannebrog, inden formiddagens
skydning kunne indledes.  Ved frokosten blev der udbragt diverse skålhilsener, og flere havde ordet. Indenrigsminister Jørgen Pedersen talte om den gamle fane og det smukke flag, som vi må værne om, og viceborgmester Erik Jensen, der mødte op i stedet for borgmester Povl Mortensen, der var blevet forhindret, overbragte hilsener og slog fast, at man skulle fast på traditionerne. Statsminister Kaj Forsbæk holdt en tale for kong Johnny den første, som takkede og overbragte foreningen 1978- skydeplatten. Plattens motiv  var kong Johnny’s autoværksted. K. Brandt Knudsen takkede den mangeårige statsminister, Knud Aarsø for hans virke gennem årene for Korsør Fugleskydnings- og Forskønnelsesselskab.

    ”Drengedagen”

blev traditionelt afviklet uden kvindeligt selskab. Kun et par tjenende ånder, der sørgede for vådt og tørt, og en kvindelig pianist, der på udmærket vis akkompagnerede under frokosten, repræsenterede det andet køn. Ved aftens spisningen og efterfølgende dans var damerne dog inviteret med.

 

 

 

Kaj Forsbæk og Grethe Godtfredsen Startet Korsør Rejse-bureau i 1982 i Havnegade, og Drev samtidig Korsør Gæstehjem det tidligere Sømandshjem i Havnegade 12.

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør Fotograf K. B. Rasmussen.
Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør Foto Vagn Kvisesgaard.

Resultater fra skyding 1979

Resultaterne ved fugleskydningen blev i øvrigt:
Venstre vingeæble: Poul Nissen ved Kjeld Franck.
Højre vingeæble: Finn Flintholm ved K. Forsbæk.
Venstre kloæble: Frank Olsen ved Børge Storm.
Højre kloæble: Finn Sparre Sørensen ved Torben Jensen.
Halsæble: Søren Bak ved Peter lund.
Haleæble: Thers og Dick ved John Jacobsen.
Venstre vinge: O. Rasmussen ved K. Aarsø.
Højre vinge: Finn Flintholm ved Finn Jacobsen.
Ringen: Richard Hougaard ved Aarsø.
Kronen: John Aagren ved lodtrækning.
Halepladen: Basta Låsefabrik ved Richard Hougaard.
Halspladen: Cavalet ved Torben Jensen.
Brystpladen: K. Forsbæk ved E. Mikkelsen.”

 

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør 
Poul Berthelsen og Kirsten Borg.

Renskrevet Lisbeth Enøe Moosdorf.
Oplagt af Henrik Bach 2017


Der skydes under opsyn af Skydeinspektør Kaj Forsbæk her fra 1991

 

Kaj Forsbæk var minister i flere år  og  Statsminister 1987 til 1997

 

Tilbage til Kongerække

Tryk her