1996 Fuglekonge

Automekaniker - Erik Borg

 

Platten er malet af : Lone Færgeman Motivet på platten er Autoværksted på Tårnborgvej 32
Fuglekongen i 1996, Erik Borg, om bord på en af sine mange Ylvaer i 2020.

Erik Franz Borg er født på Skovvej 23 i Korsør den 15. juni 1944 som søn af mekanikersvend Emil Axel Borg og Elna Marie, født Nielsen.

Han bliver gift i 1968 med Birte i Skt. Povls Kirke.

Og Lars bliver født i 1971.

Efter endt skoletid på Korsør Byskole kommer Erik Borg i 1959 i lære som automekaniker hos Morris-forhandler P. Vilendal Petersen på Mathiesensvej.

 

Efter endt læretid i 1964 bliver han indkaldt til Søværnet.

I 1973 køber han et autoværksted i Høng og flytter til byen sammen med familien.

Erik Borg kommer i bestyrelsen i Høng Handels- og Industriforening samt i bestyrelsen for Høng Varmeværk i ti år.

Han bliver i de år også optaget i Rotary og i Odd Fellow Ordenen.

Desuden er han i otte år formand for Vestsjællands Autoreparatørforening, CAD.

I 1990 kommer Erik Borg og familie til Korsør, da han overtager autoværkstedet på Tårnborgvej 32.

Inden da er huset på Grønningen købt  i 1985.

Erik Borgs store fritidsinteresse er sejlsport.

Som barn sejler han piratjolle, og han har siden 1978 sejlet Ylva - en større kølbåd, hvor han har deltaget i næsten alt,  der har med kapsejlads at gøre.

DM – Sjælland Rundt, Fyn Rundt, lokale kapsejladser o.s.v.

Han er formand for Korsør Sejlklub i ti år og er nu æresmedlem.

 

 

Erik, sønnen Lars og Birte genåbner autoværkstedet på Tårnborgvej 32. Foto: Vagn Kviesgaard/Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn.

 

Statsminister Arne Weldingh ønsker ny Majestæt Kong Erik d.II. Tillykke.

Billeder fra året 1997

Det er DSB færgerestauranter, som er forpagter i Sommerlyst i en årrække, og i 1995 bliver der skiftet restauratør. Her ses indenrigsminister Søren Bak, boligminister Holger C. Pedersen, finansminister Jørgen Nayberg, æresmedlem Christian Christensen, den forhenværende restauratør Heidi Nielsen, statsminister Arne Weldingh, direktør for DSB færgerestauranter, Jørgen Hansen, og det nye restauratørpar, Ulla og Ole Magnussen.

I 1995 bliver Korsør Garden etableret, men da garden ikke har penge til at købe uniformer for, tager forskønnelsesselskabet initiativ til at få samlet penge ind via sponsorater. Her ses et par stykker af de i alt 30 sponsorer med et beløb på hver 5.000 kroner, direktør Poul Møller, Basta, og VVS-installatør Henrik Jensen, flankeret af ministrene for selskabet. Fra venstre indenrigsminister Søren Bak og statsminister Arne Weldingh, og fra højre justitsminister Henrik Bach, boligmister Holger C. Pedersen og finansminister Jørgen Nayberg.

 

 

Tingsamling 1997

Her ses bl.a. Jan Læby, Kim Hansen, Erik Sperling, Lars Moosdorf, Finn Pedersen og Lars Jacobsen.

 

Ministerholdet men kongen, 1997

Indenrigsminister Søren Bak, justisminister Henrik Bach, Kong Erik d. II, statsminister Arne Weldingh, finansminister Jørgen Nayberg og boligminister Holger C. Pedersen.

Fra fugleskydningsdagen 1997

Klar til morgenbesøg på Grønning.
Sven Bagge, Erik Borg og Gustav Jepsen.
Hygge i solen, nok med en kold pilsner.
Tidligere statsminister Knud Aarsø taler, mens Søren Bak og Arne Weldingh lytter. Bag dem står stads- og havneingeniør Kai Lauridsen.
Erik Hansen og Erik Vang Larsen i dans.
Her ses bla. Erling Andersen, Erik Meincke, Flemming Storm, Peter Thers, Rene Høyer med flere.
Anders Mortensen, Leif Svendsen, Tom Christiansen og Lars Jacobsen.
Søren Kærn, Knud Aarsø, Erik den II og Aage Thatis Hansen i snak.
Ulrik Luckow og skydeinstruktør Ole Stenbæk Madsen.
Justitsminister Henrik Bach, Sjællands Tidendes lokalredaktør Henning Petersen og boligminister Holger C. Pedersen i skydeteltet.

Den nye konge 1997 Køkken fabrikant - Chr. Christensen

Statsminister Arne Weldingh lykønsker den nye majestæt, Kong Chr. d. IV.

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,

er du meget velkommen til at skrive til os

pr. mail: info(at)fugleskydning.dk eller udfylde skemaet

øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her