1993 Fuglekonge

Direktør - Jørgen Hansen

 

Vi har ikke styr på hvem, der har malet platten: Foto Lars Moosdorf 2020.
Jørgen Hansen

Direktør Jørgen Hansen

Jørgen Hansen er født den 4. juli 1947 og vokset op i Tårnborg, hvor han i 1953 begynder at gå i skole hver anden  dag på Frølunde Skole. Da denne skole bliver nedlagt, flytter han til den da nyopførte Tårnborg Skole i 1957.

Efter skolegangen kommer Jørgen Hansen i 1962 i lære hos Korsør Materialhandel i Jens Baggesens Gade, afsluttende med en handelsskoleeksamen i 1966. Herefter bliver han ansat som personaleassistent på Færgegården, Strandvej, hos forpagter Werner Schwartzlose frem til 1968 og efter soldatertiden igen i fra 1 oktober 1971, nu som personalechef  hos den nytiltrådte forpagter af Storebæltsoverfartens Restaurationer, Poul Christiansen.

Stillingen som personalechef  har Jørgen Hansen indtil 1978, hvorefter han er på Ærø med hotel et par år, inden han vender tilbage til Poul Christiansen med titlen som driftsleder. I 1982 bliver han direktør med ansvar for alle indenrigsruter. I 1987 bliver medlem af koncernledelsen og afløser Poul Christiansen som svensk konsul.

I bestræbelserne  på at skabe arbejdspladser og fremstille dansk mad åbner DSB færgerestauranter i 1989 Det Danske Køkken Storcatering A/S på Reskavej i Korsør, hvor Jørgen Hansen bliver adm. direktør. Han bliver samtidig ansvarlig for alle landrestauranter i Danmark og i Tyskland, herunder en ny division med kantinedrift og restauranter i bl.a. Det Kongelige Teater og deltagelse i store arrangementer for Kongehuset.

I 1999 får Jørgen Hansen lyst til at prøve noget andet og tager til Litauen som konsulent i to år, indtil han returnerer i perioden, hvor alle landaktiviteter bliver afhændet, da Scandlines bliver solgt til tyskerne. Herefter tager han til Maribo, hvor han køber en cafe med mad ud af huset. Et job som konsulent i et jobtræningsfirma er det sidste, før han går på efterløn som 60-årig i 2007.

Jørgen Hansen har desuden læst til merconom i organisation og markedsføring, ligesom han har modtaget Vestsjællands Erhvervsråds initiativpris og ligeledes i 1994 Bikubens dampfærgekaptajns-statuette for at yde en særlig indsats for Korsør. Indimellem har han deltaget i to Danida-projekter i Zimbabwe.

De seneste år har Jørgen Hansen boet i Bagenkop sammen med fru Birthe.

 

Henning Petersen.
Oplagt af Henrik Bach. 2020

På vej til taffel på Dannebrog

På vej til kongeskibet Dannebrog den 2. juli 1994. Jette og Kai Lauridsen i midten og herefter Grethe Meincke i samtale med Birthe og Jørgen Hansen. Hans Thomassen har en smøg i munden, og forrest er Ulrich Holstein.
Kai Lauridsen, Grethe og Erik Meincke, Birthe og Jørgen Hansen

Fra 1993

Abdicerende Kong Gustav d. I.

(El-installatør) Gustav Jepsen

Statsminister Erik Meincke

Ny Majestæt. Jørgen den. III

Jørgen Hansen

Fra 1994

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,

er du meget velkommen til at skrive til os

pr. mail: info(at)fugleskydning.dk eller udfylde skemaet

øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab

Billeder fra året 1994

Tilbage til Kongerække

Tryk her