1988 Fuglekonge

Direktør - Ole Hansen

 

Platten er malet af : Malermester Carl Garde, Foto Lars Moosdorf 2020.

Direktør Ole B.Hansen

Er Født 24 december 1959.


Vognmandsruten
Ole B. Hansen kom til Korsør i 1983, for at åbne Vognmandsruten.

 

 

Vognmandsruten

(Korsør-Nyborg Historie)

 

1983:     

Vognmandsruten Nyborg-Korsør A/S, som var rutens officielle navn blev skabt engang i efteråret,

da skibsfører Hans E. Bergmann på en privat overfart mellem Taars og Spodsbjerg faldt i snak med en vognmand fra Fyn. Han forklarede, at denne rute var 700 kr. billigere

fra København til Odense med et lastvognstog, end DSB´s rute over Storebælt


Hans Bergmann tog derfor hjem og begyndte med papir og regnemaskine og lavede kalkuler på en direkte overfart mellem de to byer.

Regnestykket viste sig positivt, hvorfor næste skridt blev sammen med

Dan-Consult i Svendborg, at tage kontakt med Nyborg og Korsør Kommuner og byernes havneudvalg.

Forhandlingerne faldt positivt ud. Der kunne anvises ledig kajplads. Ruten blev fra starten ledet af Ole Hansen tidl. Dan Consult. Overfartsleder var Hans E. Bergmann.

Ruten var ejet af anpartsselskabet ASX 3783, desuden var V.R. Shipping Aps det selskab,som købte rutens første færge "Trailer Express".


18.mar.1984:     Indleder sejladsen på ruten Korsør-Nyborg.

   feb.1990:     Dansk Investeringsfond, DIFKO, overtager Vognmandsruten med tilhørende færger og terminalanlæg.

14.jun.1998:     Storebæltsbroen åbnes for biltrafik, samtidig nedlægges overfarten.

faergejournalen.dK
Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Foto Vagn Kvisesgaard.
Ole og Trine Hansen Klar til morgenmad.
Velkommen til kære skytter.
Så er mod Sommerlyst, til fods og hest.
I Hestevognen ses Ole B. Hansen, Statsminister Erik Meincke og Knud Aarsø
Det er murer Stig Nielsen som skyder, og var i 1988 formand for bestyrelsen for Socialt Boligbyggeri, der havde Bendt Guldahl som forretningsfører.

Kilde Lokalhistorisk Arkiv i Korsør  
Foto Vagn Kvisesgaard.

Oplagt af Henrik Bach 2021

Ole B.Hansen
RoRo Cimbria
Trailer Express

Ministerierne

Fra venstre

Justisminister Søren Bak

Finansminister Arne Weldingh

Indenrigsminister Jørgen Petersen

 

Kong Ole d. III   

Direktør Ole B. Hansen

Vognmandsruten

 

Statsminister Erik Meincke

Boligminister John Nilsen   

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,

er du meget velkommen til at skrive til os

pr. mail: info(at)fugleskydning.dk eller udfylde skemaet

øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab

Tilbage til Kongerække

Tryk her