1998 Fuglekonge

Byrådsmedlem - Kurt Rehder

 

Motivet er malet af Maria Királyfalvy

Platten

Motivet på skydeskiven er "Strandgaarden" i Knivkær, som siden ægteskabet med fru Anni d. 16. marts 1968 har været fuglekongens hjem og bolig.
Strandgårdens adresse er Knivkærvej 72, Frølunde, 4220 Korsør.
Gården har været i familiens eje siden 19. august 1852, hvor fru Anni's oldefar Rasmus Madsen købte gården til selveje af Valdemar Tully von Oxholm på "Tårnborg."

Kanten omkring gården er stærk blå, og symboliserer Storebælt, som delvis omkranser gårdens tidligere marker mod vest og nordvest.

Indskriften i det blå bånd er skrevet med skriften DS 23.1, som er den skrift fuglekongen anvendte i sin virke som teknisk assistent inden for maskinbranchen.

Symbolet i venstre side af det blå bånd er Korsør byvåben, som relaterer til fuglekongens medlemskab af Korsør byråd, hvori han indvalgtes pr.1. januar 1986.
Symbolet i højre side er en stiliseret kornblomst, som relaterer til fuglekongens politiske tilhørsforhold til partiet Venstre.

Motivet er malet af Maria Kiralyalvy, med et luftfoto af gården som forlæg.

Byrådsmedlem - Kurt Rehder

Kurt Rehder blev født d. 16. marts 1943 på Søhusegaard (Ydunvej 7) på Ormeslev Mark.

Forældre var Johanne og Jean Rehder.

Barndomshjemmet var en rigtig bondegård på 25 tønder land, med heste, køer, grise og høns, lunt beliggende mellem 2 høje banker, hvoraf den vestlige, - "Søbjerg" - ifølge gamle sagn var beboet af trolde, og stod på gloende pæle hver højtidsaften.

Efter 7 års skolegang fra 1950 til 1957 i Ormeslev Friskole, - hvor der var skolegang hver anden dag, - arbejdede Kurt Rehder dels på den fædrene gård, dels hos en gartner i Hulby, indtil indkaldelse til militærtjeneste ved telegraftropperne den 1. november 1961.

Hjemsendelsen fra militæret skete efter 14 måneders tjenestetid med udgangen af februar 1963, hvorefter Kurt Rehder 2 dage efter startede på Gry Møbelfabrik i Gryderup som specialarbejder, hvor der de følgende godt 2 år blev limet finer på adskillige bordplader.
Sideløbende hermed erhvervedes teknisk forberedelseseksamen ved skolegang 4 aftner om ugen på Vestre Skole i Slagelse.

I august 1965 påbegyndtes uddannelse til teknisk assistent på Teknisk Skole i Slagelse, som afsluttedes juli 1967.
I uddannelsesforløbet indgik 1 års praktik, - (året 1966) - som foregik på Landbrugs-maskinfabrikken "Marsk Stig" i Slagelse. Her fik Kurt Rehder ansættelse efter endt uddannelse, og var her til sommeren 1987, hvor dels krisen inden for landbrugsmaskin-branchen, dels omlægning af produktionen med nye ejere af fabrikken, afsluttede ansættelsesforholdet.

Den 16. marts 1968 blev Kurt Rehder gift med fru Anni og fik børnene Kristina i 1969, Charlotte i 1973 og Jesper i 1981.
I 1972 købtes fru Anni's barndomshjem "Strandgården" i Knivkær.
I november 1985 valgtes Kurt Rehder til Korsør byråd på Venstre's liste for perioden 1986-1990, og det blev til genvalg, - foreløbig for de følgende 4 perioder.

Efter fratrædelsen fra Marsk Stig indledtes et ansættelsesforhold hos en tidligere kollega i Sønderup Smedie, hvor der blandt andet fortsat blev serviceret udstyr for flydende ammoniak, som var Kurt Rehder speciale, men da denne gødningsart delvis forsvandt fra landbruget, forsvandt grundlaget for ansættelsen også.

Kurt Rehder fik derefter mere tid til at dyrke sine fritidsinteresser: Lokalhistorie og guidning af interesserede turister i Korsør og omegn.

Ud over byrådsarbejdet bruges den del tid som bestyrelsesmedlem i forskellige foreninger, blandt andet "Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn og "Historisk Samfund for Sorø Amt".

Kurt Rehder 2020. Foto Henrik Bach

Foto fra 1999

Ny Majestæt Kong Kurt d.I
Abdicerende Kong Chr.d.IV og Ny Majestæt Kong Kurt d.I Chr. Christensen og Kurt Rehder

Boligminister Holger C. Petersen Finansminister Jørgen Nayberg

Abdicerende Kong Chr.d.IV  Ny Majestæt Kong Kurt d.I

Justisminister Henrik Bach Statsminister Arne Weldingh

og Indenrigsminister Søren Bak 

Tilbage til Kongerække

Tryk her