1997 Fuglekonge

Køkken fabrikant - Chr. Christensen

 

Platten er malet af Maria Királyfalvy. Foto Lars Moosdorf 2020
Christian Christensen

Fuglekonge juni 1997: Tømrermester og køkkenforhandler Christian
Christensen.

Christian Christensen blev æresmedlem den 15. juni 1999 og overtog
hvervet efter sin far, som fuglefabrikant i 1959.


Christian Christensen er født 2. juli 1939 i Korsør som søn af
tømrermester Holger Christensen og hustru Edith Christensen (født From Jørgensen).

Christian blev gift den 27. december 1959 med Inge Dittmann, født 18. maj,1938 som datter af Åge Dittmann og hustru Ellen Esther (født Esben-Petersen).


Udlært som tømrer blev han hos sin far fra 1. oktober 1954 til 1. maj


1959.  Han var i 3 måneder ansat hos tømrermester Houg i Kalundborg for derefter igen at arbejde for sin far, hvor han blev selvstændig tømrermester den 6. november 1962 sammen med ham, indtil han begyndte for sig selv 1. marts 1976. Christian Christensen tog bygmestereksamen i Haslev i årene 1956-1960.

Senere blev han kloakmester med eksamen i Aarhus i 1965.


I 1983 blev Christian Christensen påkørt, hvorefter han etablerede sig med køkken-forretningen Korsør Køkkencenter i Algade samtidig med, at  han havde tømrer-virksomheden, som dog blev nedlagt et par år senere.


Ved siden af sin virksomhed var han en overgang kasserer i De Blå
Spejdere samt bestyrelsesmedlem (kasserer) i fugleskydningsforeningen.


I sin fritid var han medlem af Odd Fellow Logen, som han dog senere
meldte sig ud af for i stedet at være med til at stifte den filantropiske forening Old Friend.


Han har været med til mange byggeriet sammen med sin far, inden han selv stiftede sit eget firma i 1976. Nævnes kan en modernisering af Halsskovskolen, Hjorts Lædervarefabrik, Basta, Dico, Tårnborgkroen, HB-brugsen Halsskov, Birkemoseskolen, Halskov Kirke og det beskyttede værksted, KOBA, på Bag Stadion.


Med eget firma har han bygget flere enfamiliehuse og har også stået for renoveringen af flere byggerier.


Christian Christensen har været med af fugleskydningsforeningen siden sit 18. år.

Platten blev malet af Maria Kiralyalvy.

Christian Christensen og Inger bliver gift 27. december, 1959

Køkken fabrikant - Chr. Christensen

Fra 1998

1998 ved lovsøen.
Morgenmad hos Kongen.
Hygge i skoven.
Christian og Flemming Erichsen.
Christian og den nye konge Kurt Rehder.

Ny Konge Kurt Rehder

1998

 

Boligminister Holger Pedersen.

Finansminister Jørgen Nayberg.

Abdicerende Konge Christian Christensen

Ny Majestæt Kurt Rehder

Justitsminister Henrik Bach

Statsminister Arne Weldingh

Indenrigsminister: Søren Bak

 

Køkken fabrikant - Chr. Christensen

Tilbage til Kongerække

Tryk her