2008 Fuglekongen

landinspektør Søren Kærn

Kong Søren d. I

Vi har ikke styr på hvem, der har malet platten: Foto Lars Moosdorf 2020.

Søren Kærn er født i Brønshøj den 14. juli 1950 som søn af cand.pharm Mogens Kærn og Agnethe, født Høybye Jensen.

De første år bor familien, der også tæller lillebroderen Jens Christian, på Knabstrupvej, men i 1956 køber forældrene en byggegrund i Sorgenfri, og huset står klar året efter. Samtidig begynder Søren på Hummeltofteskolen, og han fortsætter på Lyngby Statskole i 1966. Student bliver han i 1969. Herefter bliver han optaget på landinspektør-studiet på Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole på Frederiksberg og kommer under studiet i praktik i Lemvig, Han færdiggør studiet i 1975, hvor han i sommeren udfører diverse landmålingsopgaver på Grønland, inden værnepligten kalder med først en måned på Almegårds kasserne på Bornholm og herefter otte måneder på Geodætisk Institut på Svanemøllevej i Hellerup, der er tilknyttet Svanemøllens Kaserne.

Efter at have arbejdet som landinspektør flere steder, kommer Søren til Vestsjælland og bliver i første omgang ansat hos landinspektørfirmaet P. Toft Jensen I/S i Slagelse med bl.a. opmåling af stålledningen til naturgas rundt om Slagelse samt matrikulære sager. 1. november 1986 overtager han landinspektør K. Bohn Jespersens landinspektørpraksis i Korsør i kompagniskab med landinspektørerne Børge Christensen, Skælskør og Tom Kjærbye Larsen, Slagelse. Fra 1988 og til og med 1995 er Søren med i et nyt kompagniskab med landinspektør Børge Christensen. Forgængeren i Korsør var landinspektør for bl.a. Bøje Nielsen koncernen og senere Danbyg Totalentreprise, ledet af Axel Juhl-Jørgensen, som fortsatte med at være kunder frem til ca. 1992. Af andre store opgaver i Korsør kan nævnes opmåling af Havnegadekarreen i det centrale Korsør og matrikulær udskillelse af det store vejareal fra alle de tilgrænsende ejendomme i karréen, Muskelsvindfondens feriecenter nord for Korsør, Korsør Renseanlæg og diverse afledningsopgaver i Korsør i forbindelse med opførelsen af den faste forbindelse over og under Storebælt.

I 1996 køber Søren og Børge sig ind i det store landinspektørfirma i Slagelse, hvor han havde haft arbejde, og han får en ny kompagnon i skikkelse af landinspektør Keld Sidenius. Firmaet, der beskæftiger 10-12 medarbejdere, lukker kontorstederne i Korsør og senere også i Skælskør, og bliver samlet i Slagelse. Landinspektørfirmaet er solidt plantet i landmålernes historie på Vestsjælland, lige siden Søren Poulsen Jensen i 1908 etablerede det første kontor i Slagelse. Gennem 00erne udtræder begge de hidtidige kompagnoner, og de erstattes af to helt unge kompagnoner landinspektørerne Michael Thomsen og Gitte Lysehøj. De ældre og utidssvarende lejede erhvervslokaler i det gamle kafferisteri på Rytterstaldstræde 7 skiftes ud med en nyrenoveret erhvervsejerlejlighed lige over for Slagelse station på Nordre Stationsvej 14A. I 2011 ønsker Sørens to yngre kompagnoner at fusionere med det store landinspektørfirma i Holbæk og Kalundborg for på længere sigt gøre firmaet større ved bl.a. at åbne kontor i København. På det tidspunkt er Søren fyldt 61 år og har ikke ønske om at indgå i et sådant projekt. I stedet får han lavet en god senioraftale, således at han kan fortsætte som landinspektørassistent frem til pensionen som 65-årig i 2015.

Privat er Søren gift med Karin, som han møder for første gang helt tilbage i 1967, hvor Karens forældre og Sørens forældre hver havde købt en sommerhusgrund i den samme udstykning mellem Nykøbing Sj. og Rørvig. Det var dog først i efteråret 1975, at de bliver kærester, efter at Karin nogle år tidligere havde fået arbejde som farmakonom i laboratoriet på Sørens fars apotek i Tåstrup. Der arbejder Søren og lilebroderen også for at tjene lidt ekstra penge tmed bl.a. fylde norske brystdråber på flasker og tabletter i glas under kyndig ledelse af Karin.

Den 5. august 1978 bliver Søren og Karin gift i Glostrup Kirke, og den 27. januar 1979 kommer Louise til verden og den 11. marts 1981 Martin. Familien flytter til Korsør i maj 1987 og ind i det nykøbte hus på Alhøjvænget 10. Louise er i 2020 familielæge i en større praksis i Roskilde, mens Martin efter en uddanelse som civilingeniør arbejder som seniorforsker på DTU i Lyngby. I 2008 flytter Søren og Karin til et mere seniorvenligt hus i Korsør på Egholmvej 7. Huset ligger tættere på bymidten og med kun 70 meter ned til byens bedste badestrand.

Fritiden har Søren gennem årene i Korsør brugt i JuniorChamber, Korsør Nor Rotary Klub, bridgespil i både Korsør Kontrakt Bridge Klub og i Bridge83 i Slagelse, Korsør Fugle- og Forskønnelsesselskab, ligesom han har siddet i bestyrelsen for Korsør Erhvervsforening. Han har også været suppleant til menighedsrådet ved Skt. Povls Kirke. Efter pensioneringen i 2015 er han desuden blevet medlem af Odd Fellow Ordenen i Broderloge nr. 60 Hammeren i Korsør. Tiden nydes også med samvær med  tre børnebørn og to bonusbørn.


Henning Petersen.
Oplagt af Henrik Bach 2020

Karin og Søren Kærn 2019
Søren 7 år gammel i 1957

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,

er du meget velkommen til at skrive til os

pr. mail: info(at)fugleskydning.dk eller udfylde skemaet

øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab

Fra Fugleskydning Tirsdag d. 16 juni 2009

Fra Fugleskydning Tirsdag d. 16 juni 2009

Ny Majestæt Kong Arne d, III

 

Ny Majestæt . Kong Arne d. III 

(Advokat) Arne Weldingh

 

Statsminister Henrik Bach

 

Abdicerende Kong Søren d.I.

(Landinspektør) Søren Kærn

 

Fra Fugleskydnings aftenfest fredag d. 19 juni 2009

Lidt om Selskabets ORDINÆRE TINGSAMLING 2009

ORDINÆRE TINGSAMLING
Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab, og som blev afholdt torsdag den 19. Marts 2009, kl. 18.30 i selskabets ejendom Sommerlyst, i Korsør Lystskov.
- ( vi har i øvrigt 170 års jubilæum i år ! )
Lyset gik i 20 min i Sommerlyst men det var der råd for.

Der var Valg af 3 Ministre til Ministerierne, på valg var.:

Statsminister, Arne Weldingh. (modtog ikke genvalg)

Boligminister,Henrik Bach (modtog genvalg)

Indenrigsminister, Søren Bak-Gulev. (modtog genvalg)

Ministerierne anbefalede og foreslog som nyt medlem af  ministerierne: Ministersuppleanten,  Palle Hinrichsen,

samt ny Ministersuppleant Kenneth Schmidt.

På Tingsamlingen afgik efter eget ønske vor hidtidige (formand) Statsminister for Selskabet, Arne Welding efter han i 25 år har været minister i bestyrelsen, heraf de 14 som Statsminister.

Arne Weldingh har bidraget med en meget stor indsats i de forløbne år, og blev behørigt hædret for denne indsats.

Ny Statsminister Henrik Bach siger tak til Arne Weldingh som har været Statsminister for Selskabet i 14 år, og anden minister i 25 år, i alt.

Den hidtidige Boligminister, nu nyvalgte Statsminister, Henrik Bach, takkede ham for hans enestående arbejde, og overrakte ham efterfølgende nogle gode flasker vin som tak for indsatsen.

Af øvrige ændringer i bestyrelsen (ministerierne) kan nævnes følgende:

Ny Boligminister er John Peter Nielsen ?

Ny Justitsminister er nyindvalgte Palle Hinrichsen ?

den hidtidige Finansminister Ib Hansen samt den hidtidige Indenrigsminister Søren Bak-Gulev,  fortsætter på deres pladser i Selskabet.

Som Ministersuppleanter blev valgt Steen Friis Olsen, og Kenneth Schmidt.

Som Statsrevisorer blev valgt revisionsfirmaet A.Svendsen,

samt Lars Erik Madsen (Skælskør Bank).

Der blev vedtaget en ændring af lovene, således at Selskabet fra næste Tingsamling kan få indvalgt en revisorsuppleant.

Regnskab og beretning for det forløbne år blev gennemgået

og vedtaget med applaus.

Der var fremmødt 35 skytter i Sommerlyst

 til denne ordinære Tingsamling nr. 170.

Efter Tingsamlingen blev der serveret Sommerlyst? kendte og velsmagende biksemad til alle mand med dertil hørende drikkevarer.

Nu ser, alle skytter i Selskabet, frem til og glæder os til, Fugleskydningsdagen:  tirsdag d. 16. Juni, 09.

De nye Ministre anno 2009 (fra venstre mod højre):

 

Ministersuppleant:                                    Steen Friis-Olsen

Ministersuppleant:                                    Kenneth Schmidt

Statsminister:                                             Henrik Bach

Boligminister:                                            John Nielsen

Kong Søren den  I. (siddende i stolen)      Søren Kærn

Justisminister:                                            Palle Hinrichsen

Finansminister:                                           Ib Hansen

Indenrigsminister:                                     Søren Bak-Gulev

Ny Majestæt Kong Søren d.I.

 

Ny Majestæt Kong Søren d.I.

(landinspektør) Søren Kærn

 

Statsminister Arne Weldingh

Abdicerende Kong Adler d.I.

Chauffør Adler Striberg

 

Hermed indkaldes til den:

Et Hundrede og Halvfjerdsindstyvende (170)

ORDINÆRE TINGSAMLING

Torsdag den 19. Marts 2009 ? kl. 18.30 

I Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab - Anno 1839

 

Tingsamlingen foregår i Selskabets ejendom: Restaurant Sommerlyst.

Dagsorden i henhold til Selskabets Love :

1, Statsministeren byder velkommen.

 

2, Valg af Tingformand.

 

3, Statsministeren aflægger det forgangne års beretning.

 

4, Finansministeren forelægger det reviderede regnskab.

 

5, Fastsættelse af Tingskat for det kommende år.

 

6, Valg af 3 Ministre til Ministerierne, på valg er.:

Statsminister, Arne Weldingh. (modtager ikke genvalg)

Boligminister,Henrik Bach (modtager genvalg)

Indenrigsminister, Søren Bak-Gulev. (modtager genvalg)

Ministerierne anbefaler og foreslår som nyt medlem af  ministerierne:

Ministersuppleanten,  Palle Hinrichsen. - Ministerierne konstituerer sig selv

f.s.v.a. ministerposter, umiddelbart efter tingsamlingen i.h.t. lovene.

 

7, Valg af 2 Ministersuppleanter, på valg er.:

Steen Friis-Olsen (villig til genvalg) og Palle Hinrichsen.

Bemærk: såfremt Palle Hinrichsen indvælges som minister (dagsordenens punkt 6.),

anbefaler og foreslår ministerierne i stedet som ny suppleant:   Kenneth Schmidt.

 

8, Valg af 2 Statsrevisorer, på valg er.:

Revisionsfirmaet Arne Svendsen. (modtager genvalg).

Da statsrevisoren: Ove Madsen, er afgået ved døden, anbefaler og foreslår ministerierne følgende som statsrevisor:

 Lars Erik Madsen, (Skælskør Bank).

9, Indkomne forslag. 

Ministerierne fremsætter hermed forslag til ændring af lovene for KFFS, som følger:

Ad.§ 2B: som nyt pkt. 9. foreslås: ?pkt.9. Valg af 1 revisorsuppleant?. Herefter bliver de tidligere pkt. 9 og 10 til

 pkt. 10 og 11.

Ad.§ 3: I sidste afsnit tilføjes efter ?vælges?: ordene ?ligesom revisorsuppleanten?.

10,  Eventuelt.

 

Det bemærkes, at forslag til behandling på denne Ordinære Tingsamling, skal være Statsministeriet i hænde senest 8 dage før Tingsamlingen i.h.t. lovene.

 

Ved Tingsamlingen serveres biksemad og diverse drikkevarer. 

Indtagelsen og nydelsen af denne mandfolkespise,  er på skytternes egen regning.

Tilmelding - af hensyn til køkkenet, Dig selv og Finansministeren - bedes venligst foretaget senest

Tirsdag den 17 marts, direkte til Restaurant Sommerlyst, på Tlf.: 58.35.14.40.

 

Med venlig hilsen og på behageligt gensyn.

Stats-, Finans-, Bolig-, Justits-, & Indenrigs Ministerierne.

Se i øvrigt Selskabets hjemmeside, her kan du bl.a. se f.eks. love & vedtægter mm., på: ?www.fugleskydning.dk?

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                           KFFS / SBG.09

2008 Var Revy år

Tillykke med en god Premiere

Som minister Havde vi den fornøjelse,

at blive inviteret til premiere på den nye Korsør Revy

 

Helt I Skoven

 

og tak for en god revy - Her er man ikke kun

"Op med Håret"

men også op på stolen - for sikke en forestilling.

 

Tillykke til de fire skuespillere

Anne Louise Abegg, Maria Skuladottir,

Dennis Majgaard og Peter Thieme

samt de fire musikere

Christian Kruse, John Rasmussen,

Svenning Jensen og Søren Leander

og ikke at forglemme alle de øvrige bag scenen.

En tak og et stort tillykke skal også lyde til 

Anette Jensen og Lene Borup fra

OP MED HÅRET.

Der har været brugt mange kræfter og timer,

men det har været det hele værd.

Tak fordi I troede på, at det ville lykkes.

 

 

 

H.Bach sept.2008

Tilbage til Kongerække

Tryk her