2007 Fuglekongen

Chauffør Adler Striberg

Vi har ikke styr på hvem, der har malet platten: Foto Lars Moosdorf 2020.

Vi søger oplysninger på alle vor gamle Konger.

Hvis du kender noget til denne Fuglekonge,

er du meget velkommen til at skrive til os

pr. mail: info(at)fugleskydning.dk eller udfylde skemaet

øverst på Kongerækken.

Evt. fotos vil vi meget gerne låne .

Med venlig hilsen

Korsør Fugleskydnings- & Forskønnelses Selskab

Er du klar til årets Fugleskydning tirsdag 17 juni

For det er Hans Majestæt Kong ADLER D.I

Her beser Kongen det nye skydeanlæg med opsat fugl.

 

På gensyn på tirsdag

Kong ADLER D.I 

 

Fugleskydning
Tirsdag, den 17. Juni 2008

På vej til morgen mad hos Hans Majestæt Kong ADLER D.I

Så er vi ved Sommerlyst

Frokost i Sommerlyst

Kong ADLERs. platte

Kurt Sørensen få sin foto platte

Aftenfest fredag d. 20 Juni 2008

I Sommerlyst

Fra årets Myggefest fredag den 13 juni 2008

Det nye Ministerierne 2008

 

Boligminister : Henrik Bach

Ministersuppleanter : Steen Friis-Olsen

Ministersuppleanter : Palle Hinrichsen

Kong Adler d. I      (Adler Striberg)

Justisminister : John Nielsen

Indenrigsminister : Søren Bak

Statsminister  : Arne Weldingh

Finansminister : Ib Hansen

 

Tilbage til Kongerække

Tryk her

 

Så er vores nye skydeanlæg klar, til den 17 juni

Det er Murermester Leif Lauridsen og Smedemester Ole Jensen, sammen med et par glade tømrersvende, som har sørget for, at anlægget kom op at stå, bistået af 3 ministre, og 1 ministersuppleant.
Morten Seeger - Arkidesign, samt Lars Moosdorf - Sigfred Lorentzen
har begge bistået med rådgivning.
Indenrigsminister: Søren Bak har skaffet stolperne.
Ib er i skoven
med Palle
Tid til en lille en.

Tak til alle mand

Boligminister : Henrik Bach

20 maj 2008

Kong Adler d.I

Ny Konge Adler Striberg med statsminster Arne Weldingh
Kong Adler og Kong Kurt med Arne Weldingh

Det nye tag på Sommerlyst 2007

Her er så en nytårshilsen fra Korsør Fugleskydnings -og Forskønnelsesselskab. .

Korsør d. 29 januar 2007

 

Som mange af Jer nok ved, havde vi den 12. december licitation på nyt tag til Sommerlyst. Det blev nok lidt dyrere end vi havde håbet, men det er lykkedes os, at kunne skrive en kontrakt med tømrermester Vagn Petersen, El-firma Multi-electric og malermester Per Vedel.

 

Det er meningen, at der startes op ca. 1 februar. Der er sat ca. 3-4 måneder af til hele sagen. Lad mig ikke glemme at sige tak til alle, der har bidraget til finansiering af dette projekt, ikke mindst Korsør Kommune og Korsør Erhvervsforening, uden deres bidrag var det ikke lykkedes.

 

Husk: Der er fulgeskydning tirsdag d. 12 Juni 2007, og aftenfest lørdag den 16. juni 2007

 

Vi fra ministerierne vil gerne ønske jer alle et godt nyt år.

 

Boligminister

Henrik Bach

 

Sommerlyst d. 6 februar 2007

Så er vi igang med det nye tag.

Sommerlyst 15 marst 2007

Føste lag tag-pap er på over sal.

Sal med nyt loft. 20 marst 2007

Tag over krostuen 16 april 2007

Ja det er jo et gammel hus !

Sommerlyst 24 April 2007

En af de nye Pilleoven i sommerlyst her Krostuen.
Pilleoven i salen

Korsør bys 582 år Fødselsdag

Gyrit Kaaber Jørgensen overrækker diplom og en påskønnelse på 5000-kr, doneret af Korsør Bevaringsforening, til Arne Weldingh.

Nytårshilsen

 

 

Her en nytårshilsen fra

Korsør Fugleskydnings -og Forskønnelsesselskab

 

 Korsør d. 4 januar 2007

 

Året 2007 blev det år, hvor Sommerlyst fik nyt tag - et gammelt ønske gik i opfyldes.

Huset fik også et løft indendørs. Nyt loft i salen med lysekroner, gamle el-instalationer er udskiftet i hele huset. Opsætning af to nye pillebrænde-ovne, en i salen og en i krostuen. Det skulle gerne mindske det store olieforbrug. Dagene omkring nytår er der blevet lakket gulv i salen, hvor krostuens gulv allerede fik en tur i efteråret.

 

Så Sommerlyst har i 2007 fået den hel store tur.

 

En tak til :

Murer- & Tømrer Firmaet Vagn og Frist Petersen, Henrik Jensen VVS, El-firma Multi-electric og Malermester Per Vedel.

Alle har udført et godt stykke håndværk, samt Ingeniørfirmaet Sigfred Lorentzen der har været en god tovholder sammen med Holger Pedersen.

 

Dette havde ikke kunne lade sig gøre uden tilskud og bidrag fra Gl. Korsør Kommune - Korsør Evherforingnin - Nykredit -

Skælskør Bank - Bank Trelleborg - Danske Bank - Sigfred Lorentzen samt alle dem der bidrog i "Hatten Rundt".

 

Tak til alle som har givet et bidrag. 

 

I November havde vi den glæde, at få overrakt en påskønnelse af Korsør Bevaringsforening for vores måde at bevare Sommerlyst på.

 

Vi er nu i gang med projekt "skydemast" sammen med Morten Seeger, "Arkidesign". Håber vi er klar til Fugleskydningen - tirsdag den 17. juni 2008 - med et nyt anlæg som bliver permanent.

 

 

 

Husk at sætte X:   

 

Tingsamlingen torsdag den 27. marts 2008.

Fugleskydningen tirsdag den 17. juni 2008 

Aftenfest fredag den 20 juni 2008

 

 

 

Vi fra ministerierne vil gerne ønske Jer alle et godt nytår.

 Boligminister   

Henrik Bach

Januar 2008

Tilbage til Kongerække

Tryk her